Kontakt

Pretraži

Rezultati pretrage

pretraga za:“”

broj rezultata:489

Održana ccxix i ccxx pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Godišnji izveštaj za 2023. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. zakona o tržištu kapitala

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2024. godine

Odbor direktora nis-a utvrdio predlog odluke o isplati dividendi za 2023. godinu

Rezultati poslovanja nis grupe u prvom kvartalu 2024. godine

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2023. godinu

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2024. godine

Održana ccxvi pisana sednica odbora direktora

Usaglašenost sa međunarodnim sankcijama

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2023. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Kvartalni izveštaj za četvrti kvartal 2023. godine

Poslovanje nis-a u 2023. godini

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za četvrti kvartal 2023. godine

Usvojen biznis plan nis-a za 2024. godinu

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2023. godine

Poslovanje nis grupe u devet meseci 2023. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine

Goran knežević

Aleksej jankevič

Kiril tjurdenjev

Dragutin matanović

Dejan radenković

Olga visocka

Izveštaji sa sednica odbora direktora

Komisije odbora direktora

Sednice skupštine akcionara

Borba protiv korupcije

Politika privatnosti

Kolačići

Isplata dividende za 2022. godinu

Uslovi korišćenja

Korisne informacije

Pitanja i odgovori

Kratak pregled

Prezentacije

Preuzimanje dokumenata

Za manjinske akcionare

Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu

Informator

Rezultati pretrage

Kratka analiza

Obavezne informacije

Regulativa

Kodeks korporativnog upravljanja

Odbor direktora

Generalni direktor

Eksterni revizor

Poslovi sa ličnim interesom

Operativni pokazatelji

Početna

Izveštavanje

Akcije i dividenda

Pokazatelji poslovanja

Korporativno upravljanje

Izveštaji o poslovanju

Finansijski izveštaji

Izveštaji revizora

Akcije i vlasnička struktura

Dividende

Finansijski pokazatelji

Grupa

Opšta akta društva

Skupština akcionara

Savetodavni odbor generalnog direktora

Odbor skupštine akcionara

Novosti

Kalendar događaja

Kontakt

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2022. godinu

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2023. godine

Rezultati nis grupe u prvom polugodištu 2023. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2023. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti nis a.d. novi sad

Održana xv redovna sednica skupštine akcionara

Poziv za xv redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Odbor direktora nis-a utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu xv redovne sednice skupštine akcionara

Podrška nis-a projektima vlade republike srbije u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2023. godine

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 73. zakona o tržištu kapitala

Godišnji izveštaj za 2022. godinu

Rezultati poslovanja nis grupe u prvom tromesečju 2023. godine

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2023. godine

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2022. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2022. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Poslovanje nis-a u 2022. godini

Održana cxcv pisana sednica odbora direktora

Odbor direktora nis-a usvojio biznis plan za 2023. godinu

Rezultati nis-a u periodu januar-septembar 2022. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2022. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2022. godine

Održana cxcii pisana sednica odbora direktora

Obaveštenje o isplati dividende za 2021. godinu

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2021. godinu

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2022. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2022. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2022. godine

Poslovanje nis grupe u prvom polugodištu 2022. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2022. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti nis a.d. novi sad

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021. godinu

Održana xiv redovna sednica skupštine akcionara

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu xiv redovne sednice skupštine akcionara

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta

Poziv za xiv redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Odbor direktora nis-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Imenovan novi član odbora direktora

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2022. godine

Rezultati nis grupe u prvom tromesečju 2022. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prva tri meseca 2022. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prva tri meseca 2022. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2022. godine

Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (gazprom neft)

Obaveštenje izdavaoca u vezi promena u značajnom učešću (gazprom)

Održana clxxxii pisana sednica odbora direktora

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2021. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Nis grupa u 2021. godini značajno unapredila rezultate poslovanja

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2021. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Zaključenje ugovora o kupovini sirove nafte

Odbor direktora nis-a usvojio biznis plan za 2022. godinu

Nis postao strateški partner hip petrohemije

Održana clxxi pisana sednica odbora direktora

Poslovanje nis-a za devet meseci 2021. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2021. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2021. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2021. godine

Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu

Poslovanje nis-a u prvih šest meseci 2021. godine

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2021. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2021. godine

Obaveštenje članovima crhov (dostava potvrda o rezidentnosti i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Održana clxv pisana sednica odbora direktora

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2020. godinu

Odluka o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka nis a.d. novi sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti

Održana xiii redovna sednica skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Poziv za xiii redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Odbor direktora nis-а utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu xiii redovne sednice skupštine akcionara

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prva tri meseca 2021. godine

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2021. godine

Poslovanje nis grupe u prvom kvartalu 2021. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2021. godine

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2020. godinu

Održana clx pisana sednica odbora direktora

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Rezultati nis grupe u 2020. godini pod uticajem pandemije

Održana clvii pisana sednica odbora direktora

Odbor direktora nis-a usvojio biznis plan za 2021. godinu

Obaveštenje o isplati dividende za 2019. godinu

Svečano pušteno u rad novo postrojenje u rafineriji nafte pančevo

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2019. godinu

Rezultati nis grupe za 9 meseci 2020. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2020. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2020. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2020. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2020. godine

Rezultati poslovanja nis grupe za prvo polugodište 2020. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2020. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2020. godine

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu

Održana xii redovna sednica skupštine akcionara

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

Poziv za xii redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Fokusi nis-a: očuvanje ključnih investicija i dalji razvoj kompanije

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu xii redovne sednice skupštine akcionara

Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi i doneo odluku o sazivu xii redovne sednice skupštine akcionara nis-a

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prva tri meseca 2020. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prva tri meseca 2020. godine

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2020. godine

Rezultati poslovanja nis grupe u prvom tromesečju 2020. godine

Održana cxlvi pisana sednica odbora direktora

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2020. godine

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Imenovan novi član odbora direktora

Poziv za 44. vanrednu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu 44. vanredne sednice skupštine akcionara

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2019. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Rezultati poslovanja nis grupe u 2019. godini

Odbor direktora nis-a usvojio biznis plan za 2020. godinu

Održana cxxxix pisana sednica odbora direktora

Rezultati poslovanja nis grupe za prvih 9 meseci 2019. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2019. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih 9 meseci 2019. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2019. godine

Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu

Održana 43. vanredna sednica skupštine akcionara

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018. godinu

Poziv za 43. vanrednu sednicu skupštine akcionara

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu 43. vanredne sednice skupštine akcionara

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2019. godine

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2019. godine

Rezultati poslovanja nis grupe u prvom polugodištu 2019. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2019. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Održana xi redovna sednica skupštine akcionara

Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2018. godinu

Održana cxxxii pisana sednica odbora direktora

Poziv za xi redovnu sednicu skupštine akcionara

Predlog odluke o izmenama i dopunama statuta

Obaveštenje o odluci odbora direktora o sazivu xi redovne sednice skupštine akcionara

Odbor direktora utvrdio predlog odluke o isplati dividendi

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Nis objavljuje rezultate poslovanja u prvom kvartalu 2019. godine

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2019. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2019. godine

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2018. godinu

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2019. godine

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Održana cxxvi pisana sednica odbora direktora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Švajcarska met grupa i nis zajednički grade vetropark kod plandišta

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2018. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2018. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Nis objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2018. godinu – nis u 2018. godini investirao više od 40 milijardi dinara

Odbor direktora nis a.d. novi sad usvojio biznis plan za 2019. godinu

Održana cxx pisana sednica odbora direktora

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2018. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2018. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2018. godine

Rezultati poslovanja nis grupe za 9 meseci 2018. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2018. godine

Održana cxvi pisana sednica odbora direktora

Obaveštenje o isplati dividende

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2018. godine

Nis u prvom polugodištu 2018. godine investirao 17,2 milijarde dinara

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih šest meseci 2018. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2018. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Održana x redovna sednica skupštine akcionara

Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017. godinu

Održana cxi pisana sednica odbora direktora

Poziv za x redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Održana sednica odbora direktora nis-a

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2018. godine

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Nis u prvom tromesečju 2018. godine investirao 7,8 milijardi dinara

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2018. godine

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2017. godinu

Održana cvi pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca nis a.d. novi sad

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Konsolidovani finanasijski izveštaji za 2017. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji za 2017. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Nis objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2017. godinu

Odbor direktora nis-a usvojio korporativnu strategiju razvoja do 2025. godine

Održana xcviii pisana sednica odbora direktora

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2017. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2017. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2017. godine

Nis počeo izgradnju postrojenja za duboku preradu

Održana xcv pisana sednica odbora direktora

Obaveštenje o isplati dividende

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2017. godine

Nis grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2017. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2017. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Odluka o raspodeli dobiti za 2016. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

Održana ix redovna sednica skupštine akcionara

Poziv za ix redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Održana sednica odbora direktora nis-a

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2017. godine

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2017. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2017. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2017. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2017. godine

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2016. godinu

Održana lxxxvii pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Odbor direktora imenovao kirila tjurdenjeva na mesto generalnog direktora kompanije

Finansijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finanasijski izveštaji za 2016. godinu u skladu sa propisima republike srbije i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finanasijski izveštaji za 2016. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Nis objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu

Imenovan novi član odbora direktora

Odbor direktora nis-a usvojio biznis plan kompanije za 2017. godinu

Održana lxxix sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2016. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2016. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2016. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2016. godine

Obaveštenje o isplati dividende

Održana lxxvi sednica odbora direktora

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2016. godine

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2016. godine

Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2016. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Nis predstavio izveštaj o održivom razvoju za 2015. godinu

Održana viii redovna sednica skupštine akcionara nis-a

Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti nis a.d. novi sad

Održana lxix sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Poziv za viii redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Održana lxviii pisana sednica odbora direktora

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2016. godine

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2016. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2016. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2016. godine

Odbor direktora nis-a usvojio predlog odluke skupštine akcionara o raspodeli dobiti

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2016. godine

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o tržištu kapitala

Godišnji izveštaj nis a.d. novi sad za 2015. godinu

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja nis a.d. novi sad

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

Održana lxvi pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Finansijski izveštaji za 2015. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finanasijski izveštaji za 2015. godinu u skladu sa propisima republike srbije i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2015. godinu

Nis objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu

Nis dobitnik nagrade beogradske berze za najbolje odnose sa investitorima

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2015. godine

Periodični sazeti finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2015. godine

Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2015. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2015. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2015. godine

Održana 60. pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Obaveštenje o isplati dividende

Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2015. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvo polugodište 2015. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2015. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2015. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Nis predstavio izveštaj o održivom razvoju za 2014. godinu

Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti nis a.d. novi sad

Održana vii redovna sednica skupštine akcionara nis-a

Gasprom osniva kompaniju za izgradnju termoelektrane u srbiji

Poziv za vii redovnu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Kvartalni izveštaj za prvi kvartal 2015. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2015. godine

Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2015. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaji za prvi kvartal 2015. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2015. godine

Napomena uz godišnji izveštaj u skladu sa članom 51. zakona o privrednim društvima

Godišnji izveštaj nis a.d novi sad za 2014. godinu

Upitnik beogradske berze o praksi korporativnog upravljanja

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2014. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Finansijski izveštaji za 2014. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2014. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Nis objavljuje revidirane podatke konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Održana 42. vanredna sednica skupštine akcionara

Odbor direktora nis-a usvojio biznis-plan kompanije za 2015. godinu

Poziv za 42. vanrednu sednicu skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Održana 47. pisana sednica odbora direktora

Obaveštenje o isplati dividende

Kvartalni izveštaj za iii kvartal 2014. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaj za prvih devet meseci 2014. godine

Konsolidovani sažeti finansijski izveštaj za prvih devet meseci 2014. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za iii kvartal 2014. godine

Obaveštenje članovima centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava por-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)

Održana 9. sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Odluka odbora direktora o određivanju dana, postupka i načina isplate dividendi za 2013. godinu akcionarima nis a.d. novi sad

Kvartalni izveštaj za ii kvartal 2014. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za ii kvartal 2014. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaj za prvo polugodište 2014. godine

Konsolidovani sažeti finansijski izveštaj za prvo polugodište 2014. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate rada grupe kompanija za prvo polugodište 2014. godine

Nis predstavio izveštaj o održivom razvoju za 2013. godinu

Kvartalni izveštaj za i kvartal 2014. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaj za i kvartal 2014. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2014. godine

Godišnji izveštaj nis a.d. novi sad za 2013. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji za prvi kvartal 2014. godine

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2013. godinu

Nis objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja grupe kompanija u prvom kvartalu 2014. godine

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama nis a.d. novi sad

Pojedinačni finansijski izveštaji za 2013. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2013. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora

Nis objavljuje revidirane konsolidovane podatke finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Odbor direktorа nis-a usvojio biznis plаn kompаnije zа 2014. godinu

Objavljen pojedinačni finansijski izveštaj za prvih devet meseci 2013. godine

Objavljen konsolidovani finansijski izveštaj za prvih devet meseci 2013. godine

Kvartalni izveštaj za iii kvartal 2013. godine

Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za iii kvartal 2013. godine

Nis objavljuje konsolidovane rezultate rada kompanije za devet meseci 2013.

Nis počeo izgradnju aminskog postrojenja u pogonu za proizvodnju tng u elemiru

Gazprom energoholding i nis potpisali memorandum o izgradnji parno-gasne te u pančevu

Konsolidovani sažeti finansijski izveštaj za prvo polugodište 2013. godine

Kvartalni izveštaj za ii kvartal 2013. godine

Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za ii kvartal 2013. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaj za prvo polugodište 2013. godine

Predstavljeni nekonsolidovani razultati poslovanja za prvo polugodište 2013. godine

Odbor direktora nis-a imenovao aleksandra bobkova za novog člana

Predstavljen izveštaj o održivom razvoju nis-a za 2012. godinu

Odbor direktora usvojio odluku o određivanju dana, postupka i načina isplate dividendi za 2012. godinu akcionarima nis a.d. novi sad

Nis započeo realizaciju programa efikasnijeg korišćenja gasnih resursa kompanije

Konsolidovani sažeti finansijski izveštaj za i kvartal 2013. godine

Periodični sažeti finansijski izveštaj za i kvartal 2013. godine

Kvartalni izveštaj za i kvartal 2013. godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2013. godine

Godišnji izveštaj nis a.d. novi sad za 2012. godinu

Konsolidovani finansijski iyveštaji za 2012. godinu u potpunosti u skladu sa msfi

Najava dostave i objave godišnjeg izveštaja za 2012. godinu

Nis objavljuje nerevidirane rezultate rada kompanije u prvom kvartalu 2013. godine

Nis preuzima omv benzinske stanice u bih

Objavljeni konsolidovani finansijski izveštaji za 2012. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora

Objavljeni pojedinačni finansijski izveštaji za 2012. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski rezultati nis-a za 2012. godinu

Održano svečano otvaranje benzinske stanice nis petrol u republici srpskoj

Uspešno organizovan nis-ov dan investitora

Nis potpisao sporazum o izgradnji vetroelektrane «plandište»

Nis kupuje omv benzinske stanice u bih

Usvojen poslovni plan kompanije za 2013. godinu

Završen projekat modernizacije proizvodnih kapaciteta rafinerije u pančevu

Objavljen pojedinačni finansijski izveštaj za prvih devet meseci 2012

Objavljen kvartalni izveštaj za treći kvartal 2012.godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2012. godine izdavaoca nis a.d. novi sad

Nis kupio prvo skladište u bugarskoj

“jadran-naftagas“ predstavio prve rezultate istraživanja nafte i gasa na teritoriji republike srpske

Održana ii pisana sednica odbora direktora nis a.d. novi sad

Nis predstavio strategiju razvoja proizvodnje baznih ulja u rafineriji novi sad

Objavljen periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2012. godine

Objavljen kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2012.godine

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012. godine izdavaoca nis a.d. novi sad

Objavljen nerevidiran periodični finansijski izveštaj za period januar-jun 2012.godine

Nis objavio finansijske i proizvodne rezultate za prvih šest meseci 2012. godine

Prezentacija rezultata ostvarenih u prvom polugodištu 2012. godine

Nis objavio izveštaj o održivom razvoju za 2011. godinu u skladu sa međunarodnim standardima

Usvojen godišnji izveštaj za 2011. godinu i odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka nis a.d. novi sad za 2011. godinu

Održana iv redovna sednica skupštine akcionara nis a.d. novi sad

Bonitetna kuća procenila – nis pouzdan poslovni partner

Izveštaj o održavanju 47. sednice upravnog odbora nis a.d. novi sad

Poziv za iv redovnu sednicu skupštine akcionara koja će biti održana 25.6.2012

Objavljeni konsolidovani finansijski izveštaji za period januar-mart 2012

Objavljen kvartalni izveštaj zaq1 2012

Najava dostave i objave konsolidovanog kvartalnog finansijskog izveštaja

Imenovan novi nezavisni član upravnog odbora nis-a

Novo postrojenje u rafineriji pančevo

Nis i slovačka kompanija gge zajedno na projektu modernizacije teto novi sad

Rezultati nis-a u prvom kvartalu 2012. godine

Nis i grad pančevo potpisali protokol o nameri osnivanja slobodne zone pančevo

Objavljen pojedinačni kvartalni finansijski izveštaj za q1 2012

Najava dostave i objave kvartalnog finansijskog izveštaja

Prezentacija rezultata ostvarenih u prvom kvartalu 2012. godine

Potpisan sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijala

Objavljeni godišnji konsolidovani finansijski izveštaji za 2011. godinu i izveštaj revizora

Objavljeni godišnji pojedinačni finansijski izveštaji za 2011. godinu i izveštaj revizora

Nezavisni revizor pwc potvrdio tačnost finansijskih rezultata nis-a za 2011.

Nis objavio podatke iz nerevidiranog pojedinačnog finansijskog izveštaja

Nis predstavio investicioni program u oblasti ekologije

Nis obnavlja svoje benzinske stanice

Nis nastavlja realizaciju investicionog programa u oblasti geoloških istraživanja

Objavljeni periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji za prvih devet meseci 2011. godine