Kontakt

Pretraži

Nezavisni revizor PWC potvrdio tačnost finansijskih rezultata NIS-a za 2011.

Februar 12, 2012

Nezavisni revizor PricewaterhouseCoopers (PWC) izdao je čisto, nekvalifikovano revizorsko mišljenje, kojim potvrđuje tačnost i objektivnost bilansnih pozicija u finansijskim izveštajima za 2011. godinu  i ostvarenu neto dobit u iznosu od 40,6 milijardi dinara.

Kako je bilo saopšteno 10 februara ukupan obim kapitalnih ulaganja NISa u 2011. godini iznosio je 34,4 milijarde dinara, što je za 75 odsto više od obima investicionog programa 2010. godine. U okviru investicionog programa 2011. godine iz sopstvenih sredstava NIS je uložio 13,9 milijardi dinara, ostalo je program modernizacije koji finansira većinski vlasnih OAD «Gasprom njeft». kupna zaduženost prema bankama (dug prema bankama i akreditivi) kompanije na kraju 2011. godine iznosio je 458 miliona dolara, što je za 186 miliona dolara manje od nivoa s kraja 2010. godine.

NIS je uspeo da u izuzetno kratkom roku sumira ostvarene rezultate i objavi finansijske podatke za 2011. godinu, i to je pre svega, rezultat politike transparentnog izveštavanja, kao i primena najbolje međunarodone prakse u implementaciji korporativnog upravljanja.

Objavljeni revidirani pojedinačni finansijski izveštaji još uvek nisu usvojeni od strane Skupštine akcionara Društva.

Revidirani finansisjki izveštaji, kao i izveštaj nezavisnog revizora objavljeni su na internet prezentaciji NIS-a (www.nis.rs).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI