Kontakt

Pretraži

Investitori

Osnovni cilj NIS a.d. Novi Sad u odnosima sa investitorima je uspostavljanje i razvijanje dugoročnog odnosa sa investicionom javnošću kroz transparentnu objavu informacija i dvosmernu komunikaciju

Saznaj više

01 - Investitori

Dividenda

NIS je isplatio akcionarima više od 23 milijarde dinara na ime dividende za 2022. godinu.

SAZNAJ VIŠE

02 - Dividenda

Poslovanje NIS-a u 2023. godini

03 - Rezultati poslovanja za prvih 9 meseci 2023. godine

Izveštaji

Kvartalni izveštaj - 4. kvartal 2023.

30.01.2024.

Kvartalni izveštaj - 3. kvartal 2023.

30.10.2023.

Kvartalni izveštaj - 2. kvartal 2023.

28.07.2023.

Godišnji izveštaj 2022.

28.04.2023.

Kvartalni izveštaj - 1. kvartal 2023.

27.04.2023.

Kvartalni izveštaj - 3. kvartal 2022.

04.11.2022.