Kontakt

Pretraži

Kalendar događaja

Datumi najvažnijih događaja za investitore i akcionare.

2023.

1 Kvartal

JAN

FEB

MAR

2 Kvartal

APR

MAJ

JUN

3 Kvartal

JUL

AVG

SEP

4 Kvartal

OKT

NOV

DEC

Predstojeći događaji

Svi događaji

Objava rezultata

Skupština akcionara

Objava rezultata
26.10.2023
Periodični sažeti pojedinačni finansijski izveštaj za Q3 2023
Izveštaji
26.10.2023
Kvartalni izveštaj o poslovanju za Q3 2023
Događaji
26.10.2023
Prezentacija rezultata za Q3 2023
Objava rezultata
26.10.2023
Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za Q3 2023

* Datum predstavlja rok do koga je Društvo obavezno da objavi dokumenta, organizuje određene događaje ili ispuni druge obaveze u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.Obzirom da je namera Društva da ostane lider u informisanju akcionara i investitora, nastojaće da informacije objavljuje, odnosno događaje organizuje i pre isteka zakonom definisanih rokova. S tim u vezi obaveštavamo zainteresovane da su moguće promene datuma navedinih u finansijskom kalendaru.Takođe, ukoliko dođe do promena datuma navedenih u finansijskom kalendaru, biće blagovremeno korigovan.

U ovoj sekciji