Kontakt

Pretraži

Kalendar događaja

Datumi najvažnijih događaja za investitore i akcionare.

2024*

1 Kvartal

JAN

FEB

MAR

2 Kvartal

APR

MAJ

JUN

3 Kvartal

JUL

AVG

SEP

4 Kvartal

OKT

NOV

DEC

Predstojeći događaji

Svi događaji

Objava rezultata

Skupština akcionara

Događaji
do 30.07.2024.
Prezentacija rezultata poslovanja za Q2 2024. godine
Izveštaji
do 30.07.2024.
Kvartalni izveštaj o poslovanju za Q2 2024. godine
Objava rezultata
do 30.07.2024.
Periodični sažeti pojedinačni finansijski izveštaj za Q2 2024. godine
Objava rezultata
do 30.07.2024.
Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za Q2 2024. godine
Događaji
do 30.10.2024.
Prezentacija rezultata poslovanja za Q3 2024. godine
Događaji
do 30.10.2024.
Dan Investitora
Izveštaji
do 30.10.2024.
Kvartalni izveštaj o poslovanju za Q3 2024. godine
Objava rezultata
do 30.10.2024.
Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za Q3 2024. godine
Objava rezultata
do 30.10.2024.
Periodični sažeti pojedinačni finansijski izveštaj za Q3 2024. godine

* Datum predstavlja rok do koga je Društvo obavezno da objavi dokumenta, organizuje određene događaje ili ispuni druge obaveze u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Obzirom da je namera Društva da ostane lider u informisanju akcionara i investitora, nastojaće da informacije objavljuje, odnosno događaje organizuje i pre isteka zakonom definisanih rokova. S tim u vezi obaveštavamo zainteresovane da su moguće promene datuma navedenih u finansijskom kalendaru.

Takođe, ukoliko dođe do promena datuma navedenih u finansijskom kalendaru, biće blagovremeno korigovan.

U ovoj sekciji