Kontakt

Pretraži

Prezentacije

NIS a.d. Novi Sad redovno, po završetku svakog kvartala organizuje prezentacije ostvarenih rezultata poslovanja na kojima predstavnici najvišeg nivoa menadžmenta u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima investicione javnosti detaljno analiziraju poslovanje i ostvarene rezultate.

Prezentacije o rezultatima poslovanja

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

*U prethodnoj verziji Prezentacije o ostvarenim rezultatima NIS grupe u prvom kvartalu 2024. godine, na strani 8 bila je dostupna neispravna informacija koja se odnosi na planove realizacije dugoročnog zakupa SSG u 2024. godini, a koja je posledica tehničke greške. Tehnička greška se odnosila na nazive SSG koje su predmet planiranog dugoročnog zakupa i slike koje su u prezentaciji prikazane kao ilustracija.

Prezentacija rezultata poslovanja za prvi kvartal 2024. godine

Ostale prezentacije

U ovoj sekciji