Kontakt

Pretraži

Prezentacije

NIS a.d. Novi Sad redovno, po završetku svakog kvartala organizuje prezentacije ostvarenih rezultata poslovanja na kojima predstavnici najvišeg nivoa menadžmenta u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima investicione javnosti detaljno analiziraju poslovanje i ostvarene rezultate.

Prezentacije o rezultatima poslovanja

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Prezentacija rezultata poslovanja za 2023. godinu

Ostale prezentacije

U ovoj sekciji