Kontakt

Pretraži

Odbor Skupštine akcionara

Odbor Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je savetodavno i stručno telo Skupštine akcionara koje joj pomaže u radu i razmatranju pitanja iz njenog delokruga i obavlja druge poslove iz domena nadzora nad poslovanjem Društva u skladu sa Statutom NIS a.d. Novi Sad.

Osnovni zadaci Odbora Skupštine akcionara su kontrolisanje najznačajnijih poslovnih procesa u Društvu i praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i kontrolisanje načina izveštavanja akcionara Društva.

Odbor Skupštine akcionara ne može donositi odluke u ime Skupštine akcionara, a članovi Odbora Skupštine akcionara za svoj rad odgovaraju Skupštini akcionara koja ih imenuje i razrešava. Odbor Skupštine akcionara ima 3 člana od kojih jedan vrši funkciju predsednika Odbora Skupštine akcionara.

Članovi Odbora Skupštine akcionara

Zoran Grujičić

Predsednik Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad Član Komisije za naknade

SAZNAJ VIŠE

Dragan Bračika

Član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

SAZNAJ VIŠE

Aleksej Urusov

Član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad Član Komisije za reviziju Direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gazprom Neft

SAZNAJ VIŠE

Zoran Grujičić

Predsednik Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad Član Komisije za naknade

Rođen je 1955. godine.

Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 1980. do 1994. godine bio je generalni direktor, tehnički direktor, direktor proizvodnje i projektant Fabrike termotehničkih uređaja Cer Čačak. Od maja 1994. godine do februara 1998. godine radio je kao savetnik generalnog direktora preduzeća Interkomerc, Beograd. Od februara 1998. do juna 2004. godine radio je kao direktor preduzeća MNG Group d.o.o. iz Čačka. Od juna 2004. do februara 2007. godine bio je direktor Trgovinskog preduzeća Agrostroj a.d. Čačak, direktor Komanditnog društva Leonardo, Čačak i direktor Centra za puteve Vojvodine. Od februara 2007. godine do danas zaposlen je u NIS a.d. Novi Sad i to na poslovima pomoćnika direktora Direkcije logistike Jugopetrola, upravnika RC Čačak u Direkciji maloprodaje, Region Čačak, menadžera za razvoj maloprodajne mreže u Direkciji za razvoj Bloka Promet. Od 01.10.2012. godine do januara 2016. godine bio je zaposlen na radnom mestu savetnika direktora Blok Promet, a od februara 2016. godine do oktobra 2017. godine na radnom mestu savetnika direktora Funkcije za spoljne veze i odnose sa državnim organima.

Bio je član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad od 30.06.2014. godine do 27.06.2019. godine. Na funkciju predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.

Dragan Bračika

Član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad

Rođen je 1982. godine.

Završio je Univerzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Beograd, smer Industrijsko ekonomski menadžment i stekao zvanje diplomirani menadžer.

Od 2013. do 2015. bio je savetnik generalnog direktora Novosadskog sajma. Od 2016 – i dalje, zaposlen na radnom mestu direktor Ceptor Andrevlje.

Na funkciju člana Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.

Aleksej Urusov

Član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad Član Komisije za reviziju Direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gazprom Neft

Rođen je 1974. godine.

Završio je Tjumenski državni univerzitet (specijalnost finansije) i Vulverhemptonski univerzitet u Velikoj Britaniji (specijalnost poslovna administracija). Magistar socioloških nauka.

Od 2006. do 2008. godine bio je izvršni potpredsednik za planiranje i upravljanje efikasnošću poslovanja i kontrolom u grupi Integra. Od 2002. do 2006. godine radio je u kompaniji TNK-VR. Od 2002. do 2003. godine je u Grupi za monitoring i kontrolu pri OD TNK, a u periodu od 2004. do 2006. godine kao finansijski direktor u poslovnoj jedinici TNK-VR Ukrajina. Od 2009. do 2012. godine radio je u NIS a.d. Novi Sad (Srbija) na funkciji finansijskog direktora. Od 2012. g. do danas vrši dužnost direktora Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gazprom neft.

Na funkciju člana Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad imenovan je 25.06.2012. godine.

U ovoj sekciji