Kontakt

Pretraži

Informator

Pregled osnovnih informacija o kompaniji koji se dostavljaju Beogradskoj berzi.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Informator

Informator o izdavaocu predstavlja dokument koji sadrži osnovne podatke o izdavaocu i hartijama od vrednosti, izrađen na obrascu Beogradske berze a.d. Beograd.

*NAPOMENA: Prospekti dostupni na ovoj stranici su izrađeni u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i podzakonskim aktima koji su važili u vreme njihove izrade.

U ovoj sekciji