Kontakt

Pretraži

Uslovi korišćenja

„Materijal/sadržaj na sajtu je dostupan pod uslovima Commons Autorstvo 3.0 Srbija licence i može da se koristi pod uslovom da se navede izvor informacija, odnosno zvanična Internet prezentacija NIS a.d. Novi Sad.“

Isključenje odgovornosti

NIS a.d. Novi Sad stalno ažurira informacije na svojim veb-sajtovima. Uprkos tome, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga NIS a.d. Novi Sad ne može preuzeti odgovornost ili garanciju za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija sa ovog veb-sajta, jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Isto važi i za sve druge veb-sajtove, na koje se upućuje pomoću hiperlinka. Uspostavljanje veza sa takvim veb-sajtovima vrši se na sopstveni rizik. NIS a.d. Novi Sad nije odgovorna za sadržaj tih veb-sajtova.

Isključena je bilo kakva odgovornost NIS a.d. Novi Sad (uključujući i nepažnju) za štete ili posledične štete koje nastanu pozivanjem na sadržaj sajta ili njegovo korišćenje (odnosno zbog nemogućnosti pozivanja ili korišćenja).

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti niti distribuirati trećim licima u komercijalne svrhe.

Materijal/sadržaj na sajtu je dostupan pod uslovima Creative Commons Autorstvo 3.0 Srbija licence i može da se koristi pod uslovom da se navede izvor informacija, odnosno zvanična Internet prezentacija NIS a.d. Novi Sad.