Информатор

Информатор
Q3 2022
Q2 2022
Q1 2022

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2021
Q3 2021
Q2 2021
Q1 2021

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2020
Q3 2020
Q2 2020
Q1 2020

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2019
Q3 2019
Q2 2019
Q1 2019

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2018
Q3 2018
Q2 2018
Q1 2018

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2017
Q3 2017
Q2 2017
Q1 2017

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2016
Q3 2016
Q2 2016
Q1 2016

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2015
Q3 2015
Q2 2015
Q1 2015

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2014
Q3 2014
Q2 2014
Q1 2014

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Информатор
FY 2012
Q3 2012
Q2 2012

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

Берзански проспектОсновни проспект
FY 2011
Q3 2011Q3 2011
Q2 2011Q2 2011
Q1 2011Q1 2011

*НАПОМЕНА: Проспекти доступни на овој страници су израђени у складу са одредбама Законa о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и подзаконским актима који су важили у време њихове израде.

Берзански проспектОсновни проспект
FY 2010FY 2010
Q3 2010Q3 2010
Q2 2010Q2 2010

*НАПОМЕНА: Проспекти доступни на овој страници су израђени у складу са одредбама Законa о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и подзаконским актима који су важили у време њихове израде.

Берзански проспектОсновни проспект
FY 2009FY 2009    

*НАПОМЕНА: Проспекти доступни на овој страници су израђени у складу са одредбама Законa о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и подзаконским актима који су важили у време њихове израде.

У овој секцији

  • Презентације

  • Извештаји о пословању

  • Финансијски извештаји

  • Извештаји ревизора

  • Обавезне информације

  • Информатор