Контакт

Претражи

Информатор

Преглед основних информација о компанији који се достављају Београдској берзи.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Информатор

Информатор о издаваоцу представља документ који садржи основне податке о издаваоцу и хартијама од вредности, израђен на обрасцу Београдске берзе а.д. Београд.

*НАПОМЕНА: Проспекти доступни на овој страници су израђени у складу са одредбама Законa о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и подзаконским актима који су важили у време њихове израде.

U ovoj sekciji