Преузимање докумената

2021. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2021. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Други квартал 2021. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Први квартал 2021. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2020. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2020. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Други квартал 2020. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Први квартал 2020. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2019. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2019. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Други квартал 2019. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Први квартал 2019. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2018. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2018. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Други квартал 2018. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Први квартал 2018. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2017. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2017. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извептаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Други квартал 2017. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац за Q2Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац за Q2
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац за H1Појдиначни финансијки извештаји - КХоВ за H1
Први квартал 2017. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2016. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора напојединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац
Трећи квартал 2016. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац - Q3Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац - Q3
Други квартал 2016. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац - 6МПојединачни финансијски извештаји - КХоВ образац - 6М
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац - Q2Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац - Q2
Први квартал 2016. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2015. година
Годишњи извештајПрезентација резултата
Појединачни финансијски извештајиМишљење ревизора на мојединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештајиМишљење ревизора на консолидовани финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИМишљење ревизора на консолидовани финансијске извештаји - МСФИ
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Трећи квартал 2015. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

Други квартал 2015. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац - Q2

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац - Q2

Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац - 6M

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац - 6M

Први квартал 2015. године
Квартални извештајПрезентација резултата
Консолидовани финансијски извештајиПојединачни финансијски извештаји
Консолидовани финансијски извештаји - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји - КХоВ образац

2014. година
Годишњи извештај за 2014.
Консолидовани финансијски извештаји - МСФИПрезентација резултата 2014
Мишљење ревизора на консолидоване финансијске извештајеМишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје
Консолидовани финансијски извештаји 2014 - Закон о рачуноводствуПојединачни финансијски извештаји 2014 - Закон о рачуноводству
Консолидовани финансијски извештаји 2014 - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји 2014 - КХоВ образац
Трећи квартал 2014. године
Квартални извештај за трећи квартал 2014Презентација резултата Q3 2014
Консолидовани финансијски извештаји Q3 2014Појединачни финансијски извештаји Q3 2014
Консолидовани финансијски извештаји Q3 2014 - КХоВ образацПојединачни финансијски извештаји Q3 2014 - КХоВ образац
Други квартал 2014. године
Квартални извештај за други квартал 2014Презентација резултата Q2 2014
Консолидовани финансијски извештаји Q2 2014Појединачни финансијски извештаји Q2 2014
Консолидовани финансијски извештаји 6М 2014 - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји 6М 2014 - КХоВ образац

Консолидовани финансијски извештаји Q2 2014 - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји Q2 2014 - КХоВ образац

Први квартал 2014. године
Квартални извештај за први квартал 2014Презентација резултата Q1 2014
Консолидовани финансијски извештаји Q1 2014Појединачни финансијски извештаји Q1 2014
Консолидовани финансијски извештаји Q1 2014 - КХоВ образац

Појединачни финансијски извештаји Q1 2014 - КХоВ образац

2013. година
Годишњи извештај за 2013. годину
Консолидовани финансијски извештаји 2013 МСФИПрезентација резултата 2013
Извештај ревизора о појединачним финансијским извештајима 2013.Извештај ревизора о консолидованим финансијским извештајима 2013.
Појединачни финансијски извештаји 2013.Консолидован финансијски извештаји 2013.
Појединачни финансијски извештаји 2013 - образац КХоВКонсолидовани финансијски извештаји 2013 - образац КХоВ
Трећи квартал 2013. године
Квартални извештај Q3 2013Презентација резултата Q3 2013
Појединачни финансијски извештаји Q3 2013Консолидовани финансијски извештаји Q3 2013
Појединачни финансијски извештаји Q3 2013 - образац КХоВКонсолидовани финансијски извештаји Q3 2013 - образац КХоВ
Други квартал 2013. године
Квартални извештај Q2 2013Презентација резултата Q2 2013
Појединачни финансијски извештаји Q2 2013Консолидовани финансијски извештаји Q2 2013
Појединачни финансијски извештаји Q2 2013 - образац КХоВКонсолидовани финансијски извештаји Q2 2013 - образац КХоВ
Први квартал 2013. године
Квартални извештај Q1 2013 Презентација резултата Q1 2013
Појединачни финансијски извештаји Q1 2013Консолидовани финансијски извештаји Q1 2013
Појединачни финансијски извештаји Q1 2013 - образац КХоВКонсолидовани финансијски извештаји Q1 2013 - образац КХоВ
2012. година
Годишњи извештај за 2012Презентација резултата за 2012.
Појединачни финансијски извештај за 2012Консолидовани финансијски извештај за 2012.
Појединачни финансијски извештај FY 2012 - образац Комисије за хартије од вредностиМишљење ревизора на консолидоване финансијске извештаје за 2012.
Мишљење ревизора на појединачне финансијске извештаје за 2012.Консолидовани финансијски извештаји FY 2012 - образац Комисије за хартије од вредности
Презентација са дана инвеститораКонсолидовани финансијски извештаји за 2012. у складу са МСФИ и мишљењем ревизора
Трећи квартал 2012. године
Квартални извештај Q3 2012Презентација резултата Q3 2012
Појединачни финансијски извештај Q3 2012Консолидовани финансијски извештај Q3 2012
Појединачни финансијски извештај Q3 2012 - образац Комисије за хартије од вредностиКонсолидовани финансијски извештај Q3 2012 - образац Комисије за хартије од вредности
Други квартал 2012. године
Квартални извештај Q2 2012Презентација резултата Q2 2012
Појединачни финансијски извештај Q2 2012Консолидовани финансијски извештај Q2 2012
Појединачни финансијски извештај Q2 2012 - образац Комисије за хартије од вредностиКонсолидовани финансијски извештај Q2 2012 - образац Комисије за хартије од вредности
Први квартал 2012. године
Квартални извештај за Q1 2012Презентација резултата Q1 2012
Појединачни финансијски извештаји Q1 2012Консолидовани финансијски извештаји Q1 2012
Појединачни финансијски извештаји Q1 2012 - образац Комисије за хартије од вредностиКонсолидовани финансијски извештаји Q1 2012 - образац Комисије за хартије од вредности

У овој секцији