Финансијски извештаји

Консолидовани финансијски извештаји 
Q3 2022 IFRSFY 2022 IFRS
Q1 2022 IFRSQ2 2022 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
Q3 2022 IFRS
Q1 2022 IFRSQ2 2022 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2020 RS GAAP
FY 2020 IFRSQ3 2020 IFRS
Q2 2020 IFRSQ1 2020 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2020 RS GAAPQ3 2020 IFRS
Q2 2020 IFRSQ1 2020 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2019 RS GAAP
Q3 2019 IFRSFY 2019 IFRS
Q1 2019 IFRSQ2 2019 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
Q3 2019 IFRSFY 2019 RS GAAP
Q1 2019 IFRSQ2 2019 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2018 RS GAAP
FY 2018 IFRSQ3 2018 IFRS
Q2 2018 IFRSQ1 2018 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2018 RS GAAPQ3 2018 IFRS
Q2 2018 IFRSQ1 2018 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2017 RS GAAP
FY 2017 IFRSQ3 2017 IFRS
Q2 2017 IFRSQ1 2017 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2017 RS GAAPQ3 2017 IFRS
Q2 2017 IFRSQ1 2017 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2016 RS GAAP
FY 2016 IFRSQ3 2016 IFRS
Q2 2016 IFRSQ1 2016 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2016 RS GAAPQ3 2016 IFRS
Q2 2016 IFRSQ1 2016 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2015 RS GAAP
FY 2015 IFRSQ3 2015 IFRS
Q2 2015 IFRSQ1 2015 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2015 RS GAAPQ3 2015 IFRS
Q2 2015 IFRSQ1 2015 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2014 RS GAAP
FY 2014 IFRSQ3 2014 IFRS
Q2 2014 IFRSQ1 2014 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2014 RS GAAPQ3 2014 IFRS
Q2 2014 IFRSQ1 2014 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2013 IFRS
FY 2013 RS GAAPQ3 2013 IFRS
Q2 2013 IFRSQ1 2013 IFRS
Појединачни финансијски извештаји
FY 2013 RS GAAPQ3 2013 IFRS
Q2 2013 IFRSQ1 2013 IFRS
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2012 IFRS
FY 2012Q3 2012
Q2 2012Q1 2012
Појединачни финансијски извештаји
FY 2012Q3 2012
Q2 2012 Q1 2012
 Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2011Q3 2011
Q2 2011 Q1 2011
  Појединачни финансијски извештаји 
FY 2011Q3 2011
Q2 2011Q1 2011
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2010
 Појединачни финансијски извештаји
FY 2010Q3 2010
Q2 2010
 Консолидовани финансијски извештаји  
FY 2009
Појединачни финансијски извештаји
FY 2009
Консолидовани финансијски извештаји 
FY 2008
Појединачни финансијски извештаји
FY 2008
Консолидовани финансијски извештаји  
FY 2007
Појединачни финансијски извештаји
FY 2007

У овој секцији

  • Презентације

  • Извештаји о пословању

  • Финансијски извештаји

  • Извештаји ревизора

  • Обавезне информације

  • Информатор