Обавезне информације

2023. година

24.01.2023.Одржана CXCV писана седница Одбора директора

 

 

2022. година

21.10.2022.Одржана CXCII писана седница Одбора директора
30.06.2022.Одлука о расподели добити за 2021. годину
30.06.2022.Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину
30.06.2022.Одржана XIV редовна седница Скупштине акционара
30.05.2022.Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву XIV редовне седнице Скупштине акционара
30.05.2022.Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди
21.04.2022.Одржана CLXXXII писана седница Одбора директора

 

 

2021. година

17.11.2021.Одржана CLXXI писана седница Одбора директора
06.07.2021.Одржана CLXV писана седница Одбора директора
30.06.2021.Одлука о расподели добити из ранијих година
30.06.2021.Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину
30.06.2021.Одржана XIII редовна седница Скупштине акционара
27.05.2021.Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву XIII редовне седнице Скупштине акционара
27.05.2021.Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди
04.02.2021.Одржана CLVII писана седница Одбора директора

 

 

2020. година

01.07.2020.Одлука о расподели добити за 2019. годину
01.07.2020.Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2019. годину
01.07.2020.Одржана XII редовна седница Скупштине акционара
26.05.2020.Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву XII редовне седнице Скупштине акционара
26.05.2020.Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди
23.04.2020.Одржана CXLVI писана седница Одбора директора
18.03.2020.Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву 44. ванредне седнице Скупштине акционара

 

 

2019. година

20.12.2019.Одржана CXXXIX писана седница Одбора директора
09.09.2019.Одржана 43. ванредна седница Скупштине акционара
14.08.2019.Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву 43. ванредне седнице Скупштине акционара
28.06.2019.Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад
28.06.2019.Одлука о расподели добити за 2018. годину
28.06.2019.Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину
28.06.2019.Одржана XI редовна седница Скупштине акционара
06.06.2019.Одржана CXXXII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
28.05.2019.Предлог одлуке о изменама и допунама Статута
28.05.2019. Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву XI редовне седнице Скупштине акционара
07.05.2019. Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди
04.04.2019.Одржана CXXVI писана седница Oдбора директора

 

 

2018. година

27.11.2018.Одржана CXX писана седница одбора директора
20.09.2018.Одржана CXVI писана седница одбора директора
22.06.2018.Одлука о расподели добити за 2017. годину
22.06.2018.Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину
22.06.2018.Одржана X редовна седница Скупштине акционара
11.06.2018. Одржана CXI писана седница одбора директора НИС а.д. Нови Сад
15.05.2018. Одржана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
11.04.2018.Одржана CVI писана седница Одбора директора

 

 

2017. година

27.11.2017.Одржана XCVIII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
02.10.2017.Одржана XCV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
28.06.2017.Одлука о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
28.06.2017.Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину
28.06.2017. Одржана IX редовна седница Скупштине акционара НИС-а
22.05.2017.Одржана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
05.04.2017. Одржана LXXXVII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

 

 

2016. година

24.11.2016.Одржана LXXIX седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
30.08.2016.Одржана LXXVI седница Одбора директора 
28.06.2016. Одлука о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
28.06.2016. Одлука о усвајњу Годишњег извештаја за 2015. годину
28.06.2016. Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
30.05.2016. Одржана LXIX писана седница Одбора директора НИС-а
11.05.2016. Одржана LXVIII писана седница Одбора директора НИС-а
06.05.2016. Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о расподели добити
01.04.2016. Одржана LXVI писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

 

 

2015. година

10.12.2015. Одржана LXIII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
08.09.2015. Одржана LX писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
24.06.2015. Одлука о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
24.06.2015. Одлука о усвајњу Годишњег извештаја за 2014. годину
23.06.2015. Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
16.05.2015. Одбор директора НИС-а размотрио резултате пословања компаније и утврдио предлоге одлука за Скупштину акционара
27.03.2015. Одржана LIII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
28.01.2015.Одржана 42. ванредна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

 

2014. година

02.12.2014.Одржана XLVII. писана седница Одбора директора
08.09.2014.Одржана 9. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
01.07.2014.Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
01.07.2014.Одржана VI Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
30.05.2014.Предлог одлуке о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад
29.05.2014.Утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити
27.05.2014.Одржана XXXV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
31.03.2014.Одржана XXIX писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

 

 

2013. година

10.12.2013.Одржана 6. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
09.09.2013.Одржана 5. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
19.06.2013.Одржана V Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
19.06.2013.Одлука о расподели добити и покрићу губитка за 2012. годину
24.05.2013.Одржана XV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
03.04.2013.Утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
21.03.2013.Одржана X писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

 

 

2012. година

19.12.2012.Одржана VII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
29.11.2012.Одржана 2. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
06.09.2012.Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
25.06.2012.Одржана IV Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
25.06.2012.Одлука о расподели добити и покрићу губитка за 2011. годину
18.06.2012.Одржана 47. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
21.05.2012.Одржана 46. седница Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

 

 

2011. година

28.07.2011.Донета одлука Управног одбора о расподели добити и покрићу губитка за 2010. годину
23.06.2011.Одржана III годишња седница Скупштине акционара

2022. година

19.08.2022.Обавештење о исплати дивиденде за 2021. годину
10.08.2022.Обавештење о намери исплате дивиденде за 2021. годину
11.07.2022.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)
30.05.2022.Позив за XIV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2021. година

30.08.2021.Обавештење о исплати дивиденде за 2020. годину
19.08.2021.Обавештење о намери исплате дивиденде за 2020. годину
13.07.2021.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда о резидентности и података о стварним власницима прихода)
28.05.2021.Позив за XIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

!!!!2020. година

26.11.2020.Обавештење о исплати дивиденде за 2019. годину
16.11.2020.Обавештење о намери исплате дивиденде за 2019. годину
07.09.2020.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
29.05.2020.Позив за XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
25.03.2020.Позив за 44. ванредну седницу Скупштине акционара

 

2019. година

16.09.2019.Обавештење о исплати дивиденде
03.09.2019.Обавештење о намери исплате дивиденде за 2018. годину
16.08.2019. Позив за 43. ванредну седницу Скупштине акционара
11.07.2019. Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
28.05.2019. Позив за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

2018. година

23.08.2018. Обавештење о исплати дивиденде
06.07.2018. Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
22.05.2018. Позив за X редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

2017. година

16.08.2017. Обавештење о исплати дивиденде
14.07.2017. Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
26.05.2017. Позив за IX редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

2016. godina

15.09.2016.Обавештење о исплати дивиденде
18.07.2016.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
27.05.2016.Позив за VIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

2015. godina

28.08.2015.Обавештење о исплати дивиденде
27.07.2015.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
20.05.2015.Позив за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

 

2014. година

31.12.2014.Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
21.11.2014.Обавештење о исплати дивиденде
23.09.2014.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
30.05.2014.Позив за VI редовну седницу Скупштине акционара

 

2013. година

19.08.2013.Обавештење о исплати дивиденде
23.07.2013.Одбор директора НИС-а именовао Александра Бобкова за новог члана
15.07.2013.Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава Потврда и резидентности и података о стварним власницима прихода)
17.05.2013.Позив за V редовну седницу Скупштине акционара

 

2012. година

21.05.2012.Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара 

 

2011. година

16.05.2011.Сазив III годишње седнице Скупштине акционара

2022. година

31.03.2022.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
04.03.2022. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2021. годину

 

2021. година

29.04.2021.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
25.03.2021. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2020. годину

 

2020. година

30.06.2020. Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
18.03.2020. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2019. годину

 

2019. година

30.04.2019. Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
26.03.2019. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2018. годину

 

2018. година

30.04.2018. Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
22.03.2018. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2017. годину

 

2017. година

28.04.2017. Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
29.03.2017. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2016. годину

 

2016. година

30.04.2016.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
17.03.2016. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2015. годину

 

2015. година

30.04.2015.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
27.03.2015. Годишњи документ о објављеним информацијама за 2014. годину

 

2014. година

30.04.2014.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
05.03.2014.Годишњи документ о објављеним информацијама за 2013. годину

 

2013. година

30.04.2013.Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
01.03.2013.Годишњи документ о објављеним информацијама за 2012. годину

 

2012. година

14.03.2012.Годишњи документ о објављеним информацијама за 2011. годину

 

2011. година

08.11.2011.Изјава о шестомесечном плану пословања за друго полугодиште 2011. године
30.06.2011.Годишњи извештај о пословању за 2010. годину - форма за Комисију за хартије од вредности
30.06.2011.Извод из финансијског и консолидованог финансијског извештаја за 2010. годину
16.05.2011.Изјава о шестомесечном плану пословања за прво полугодиште 2011. године
22.03.2011.Извештај о преузимању акција
07.02.2011.Мишљење Управног одбора о понуди за преузимање акција
31.01.2011.Скраћени текст понуде за преузимање акција
31.01.2011.Понуда за преузимање акција
14.01.2011.Обавештење о намери преузимања акција

 

2010. година

02.11.2010.Изјава о шестомесечном плану пословања за друго полугодиште 2010. године

У овој секцији

  • Презентације

  • Извештаји о пословању

  • Финансијски извештаји

  • Извештаји ревизора

  • Обавезне информације

  • Информатор