Контакт

Претражи

Екстерни ревизор

У складу са Законом о привредним друштвима и Статутом НИС-а, ревизора друштва именује Скупштина акционара на предлог Одбора директора. Ревизор Друштва бира се на редовној седници Скупштине акционара.

Изабрани ревизори

2007. година – Deloitte д.о.о. Београд
2008. година – KPMG д.о.о. Београд
2009. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2010. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2011. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2012. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2013. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2014. година – KPMG д.о.о. Београд
2015. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2016. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2017. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2018. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2019. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2020. година – KPMG д.о.о. Београд
2021. година – PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2022. година – FinExpertiza д.о.о. Београд
2023. година – FinExpertiza д.о.о. Београд

Обавезна промена ревизора

Према Закону о тржишту капитала, имајући у виду да је НИС а.д. Нови Сад јавно акционарско друштво, правно лице које обавља ревизију може обавити највише пет узастопних ревизија годишњих финансијских извештаја.

Извештаји ревизора

Извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја друштва усвајају се на редовној седници Скупштине акционара на коју се обавезно позива и ревизор.

Извештаји независног ревизора 2007.-2022. године

У овој секцији