Контакт

Претражи

Профил групе

Основне информације о НИС Групи.

НИС Група је један од највећих вертикално интегрисаних енергетских система у југоисточној Европи, чије су основне делатности истраживање, производња и прерада нафте и природног гаса, промет широког асортимана нафтних и гасних деривата, као и реализација пројеката у области енергетике и петрохемије.

Седиште НИС-а и главне активе налазе се у Републици Србији, док су представништва и зависна друштва отворена у неколико земаља света, пре свега у суседним државама. Најважнији ресурс НИС Групе чини тим од готово 12.000 запослених.

Циљ НИС-а је да у изазовним макроекономским околностима обезбеди нове вредности за своје акционаре, запослене и заједницу у којој послује, као и да пружи свој допринос енергетској стабилности на тржиштима на којима послује.

Поред пословних активности, НИС континуирано реализује и бројне друштвено одговорне пројекте чији је циљ да се унапреди живот свих грађана и заједнице у којој Група послује. Активности у овој области посебно су усмерене на младе људе, као носиоце будућег развоја.

НИС Група је посвећена унапређењу заштите животне средине и значајна средства издваја за реализацију еколошких пројеката и пројеката који доприносе заштити животне средине. У области безбедности на раду циљ НИС-а су радни процеси без повреда и штетних утицаја на животну средину.

Пословне активности НИС Групе организоване су у оквиру матичног друштва НИС а.д. Нови Сад кроз Блок „Истраживање и производњаˮ1 и „Downstreamˮ2 , а подршку им пружа девет функција унутар матичног Друштва и МЗСЦ:

 • Функција за финансије, економику, планирање и рачуноводство,
 • Функција за стратегију и инвестиције,
 • Функција за набавку,
 • Функција за организациона питања,
 • Функција за HSE,
 • Функција за правна и корпоративна питања,
 • Функција за корпоративну заштиту,
 • Функција за односе са државним органима и корпоративне комуникације,
 • Функција за интерну ревизију и управљање ризицима и
 • МЗСЦ.

Један од заменика генералног директора задужен је за петрохемијске послове.

Блок „Истраживање и производњаˮ

Истраживање и производња

НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и производњом нафте и гаса. У овој бизнис области, НИС континуирано спроводи активности које обухватају оперативну подршку производњи, управљање резервама нафте и гаса, управљање разрадом лежишта нафте и гаса, као и велике пројекте у области истраживања и производње.

Већина нафтних и гасних поља НИС-а је у Србији, док Компанија истражне радове изводи и у Румунији и Босни и Херцеговини. Најстарија инострана концесија НИС-а је у Анголи, где производња траје од 1985. године.

У оквиру Блока „Истраживање и производњаˮ у Елемиру код Зрењанина послују погон за припрему природног гаса, производњу ТНГ-а и газолина и уклањање CO2, као и аминско постројење за пречишћавање природног гаса, у ком се примењује HiPACT технологија (High Pressure Acidgas Capture Technology). Начин прераде гаса у овом постројењу је такав да спречава испуштање угљен-диоксида у атмосферу, па се поред бизнис-ефеката остварују и значајне еколошке користи.

Поред тога, НИС је у Елемиру отворио савремени Тренинг центар за обуку радника у нафтној индустрији. У питању је јединствени комплекс са модерном опремом у коме се обука изводи у реалним условима, са могућношћу симулације свих задатака са којима се нафташи сусрећу у процесу производње, припреме и отпреме нафте и гаса.

У области Истраживања и производње научно-технолошку подршку НИС Групи пружа зависно друштво Научно-технолошки центар НТЦ НИС ‒ Нафтагас д.о.о. Нови Сад.

Сервиси

НИС поседује сопствене сервисне капацитете, који задовољавају потребе Групе и пружају услуге трећим лицима. Сервиси пружају услуге у области истраживања и производње нафте и гаса путем геофизичких испитивања, израде, опремања и ремонта бушотина, као и спровођења специјалних операција и мерења на бушотинама. Ови сервисни капацитети пружају и услуге одржавања средстава за рад, изградње и одржавања нафтно-гасних система и објеката. У овом сегменту пословања, циљ је јачање присуства на међународном тржишту. Управо из тог разлога, приоритет је модернизација опреме, обезбеђивање што бољег квалитета пружених услуга, повећање техничко-технолошке ефикасности и раст упослености у НИС-у и другим компанијама.

Downstream

„Downstream” чине Блок „Прерадаˮ, Блок „Прометˮ и Блок „Енергетикаˮ.

Прерада

Рафинерија нафте у Панчеву једно је од најмодернијих и еколошки најразвијенијих прерађивачких постројења у региону, са максималним пројектованим капацитетом од 4,8 милиона тона годишње. У модернизацију Рафинерије је од 2009. године инвестирано више од 800 милиона евра, од чега су значајна средства издвојена за пројекте заштите животне средине. Рафинерија нафте Панчево производи: моторна горива евро-5 стандарда, авио-гориво, течни нафтни гас, нафтни кокс, уље за ложење, битумене, пропилен, аромате, примарни бензин за пиролизу и друге нафтне деривате (сумпор и други угљоводоници).

Постројење за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања пуштено је у рад 2020. године. Овај пројекат, вредан више од 300 милиона евра, омогућава НИС-у повећану производњу највреднијих горива – дизела, бензина и течног нафтног гаса, као и почетак домаће производње нафтног кокса. Током 2022. године настављена је трећа фаза модернизације Рафинерије чији је капитални пројекат реконструкцијa FCC (постројења каталитичког крекинга) и изградњa новог постројења за производњу ETBE (високооктанске компоненте бензина).

У 2022. години приоритет Блока „Прерадаˮ био је континуирана производња нафтних деривата како би се допринело уредном снабдевању тржишта у изазовним околностима. Захваљујући томе Рафинерија нафте Панчево је у мају остварила и рекорд у месечној производњи – прерађено је 416.000 тона сирове нафте и полупроизвода, односно током целе године 4.421 хиљада тона сирове нафте и полупроизвода, што је најбољи месечни и годишњи резултат од 2009. године.

Приоритет Блока „Прерадаˮ су и пројекти усмерени на унапређење заштите животне средине, па је Рафинерија нафте у Панчеву прво енергетско постројење у Републици Србији које је од надлежних државних органа добило IPPC дозволу о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине. Поред тога, у Рафинерији се спроводе бројни пројекти дигитализације и унапређења енергетске ефикасности.

Промет

У Србији и земљама региона НИС управља мрежом са више од 400 бензинских станица, од којих је више од 90 ван граница Србије. Малопродајна мрежа НИС највећа је на домаћем тржишту, а Компанија пословање у овој области развија и у суседним државама – Босни и Херцеговини, Бугарској и Румунији.

НИС на тржишту наступа са два малопродајна бренда: NIS Petrol и GAZPROM (премијум бренд у овом сегменту) и бензинске станице НИС Групе синоним су за квалитетну понуду горива и додатног асортимана, као и за савремене услуге које излазе у сусрет потребама потрошача. НИС континуирано улаже у развој своје малопродајне мреже, и у унапређење квалитета робе и услуга. Један од приоритета су и дигитални пројекти којима се потрошачима омогућују сервиси у складу са савременим трендовима, попут плаћања за гориво без одласка на платно место, дигитализација програма лојалности, и тако даље.

Структура промета НИС-а, поред малопродаје готових нафтних деривата, течног нафтног гаса и низа пратећих производа, обухвата и извозне и домаће велепродајне испоруке сирове нафте, гаса и нафтних деривата. Уз то, НИС развија снабдевање авио-горивом и снабдевање пловних објеката горивом, промет мазива и битумена  као посебне пословне правце.

Све врсте горива пролазе строгу и редовну лабораторијску контролу и одговарају највишим домаћим и међународним стандардима.

Eнергетика

Ова делатност обухвата производњу електричне и топлотне енергије из конвенционалних и обновљивих извора енергије, централизовано управљање портфолијом природног гаса за цео НИС (производњу и продају компримованог природног гаса, продају природног гаса), трговину електричном енергијом, развој и увођење стратешки важних енергетских пројеката, као и развој и имплементацију пројеката за повећање енергетске ефикасности.

Током трећег квартала 2022. године формиран је Блок „Енергетикаˮ чији је задатак, између осталог, убрзање енергетске транзиције НИС-а. Основни фокус Блока „Енергетикаˮ је ширење обима посла у области производње и трговине електричном енергијом, управљање енергетским ресурсима Компаније, укључујући ТЕ-ТО Панчево, као и унапређење енергетске ефикасности и поузданости у оквиру НИС Групе.

Изградња савремене комбиноване гасно-парне термоелектране-топлане Панчево (ТЕ-ТО Панчево) на природни гас реализована је у сарадњи са компанијом Гаспром енергохолдинг. Произведена електрична енергија се испоручује у преносни електроенергетски систем Србије, чиме НИС доприноси енергетској стабилности Републике Србије. Главна предност ТЕ-ТО Панчево је што се из природног гаса као горива истовремено производе топлотна енергија у облику процесне паре за потребе Рафинерије нафте Панчево и електрична енергија која се пласира у електроенергетски систем Србије.

Од 2013. године на нафтним и гасним пољима на осам локација у Србији НИС је пустио у рад мале електранe инсталисане електричне снаге од 14,5 MWe. Еколошка предност ових постројења је у производњи електричне и топлотне енергије из гаса који раније није био искоришћен због лошег квалитета, велике количине угљен-диоксида и азота или није могао бити валоризован због непостојања гасне инфраструктуре. Произведена топлотна и електрична енергија се користе за потребе НИС-а, али се електрична енергија продаје и на тржишту. Такође, производња електричне енергије обавља се и на гасном пољу Жомбољ у Румунији, при чему се електрична енергија продаје на локалном тржишту.

У 2022. години НИС је изградио у оквиру пилот пројекта соларне фотонапонске електране на 8 бензинских станица укупне снаге 290 kWp за сопствене потребе бензинских станица уз пласман вишкова електричне енергије у дистрибутивну електричну мрежу.

Стратегија

У 2017. години усвојена је корпоративна „Стратегија 2025ˮ која ће обезбедити даљи раст и профитабилност за акционаре, запослене и ширу друштвену заједницу.

Основни стратешки циљеви НИС-а су:

 • очување показатеља производње и раста ресурсне базе;
 • повећање дубине и ефикасности прераде;
 • повећање продаје деривата кроз сопствене канале продаје и модернизација малопродајне мреже;
 • диверсификација пословања, изградњом нових капацитета за производњу електричне енергије, и
 • оптимизација оперативних перформанси.

Кључни показатељи3

Информације о акцијама

Број акција:

163.060.400

Номинална вредност:

500,00 RSD

CFI:

ESVUFR

ISIN:

RSNISHE79420

Tiker

NIIS

Listirane na

Beogradska berza www.belex.rs Prime Listing

Информације о трговању у 2022.

Последња цена на дан 31.12.2022.

675 RSD

Највиша цена

680 RSD

Најнижа цена

482 RSD

Укупан промет

471.944.693 RSD

Укупан обим (број акција)

807.870

Укупан број трансакција

5.859

Тржишна капитализација на дан 31.12.2022.

110.065.770.000 RSD

Консолидована EPS

566,51 RSD

Консолидовани P/E рацио

1,19

Консолидована књиговодствена вредност на дан 31.12.2022.

2.141,71 RSD

Консолидовани P/BV рацио

0,32

Кретање цене NIIS у односу на BELEX15 и BELEXLine

Контакти

НИС а.д. Нови Сад

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија
(+381 21) 481 1111

Милентија Поповића 1
11000 Београд, Србија
(+381 11) 311 3311
office@nis.eu

Услуге односа са инвеститорима

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија
Investor.Relations@nis.eu

Сектор за послове са мањинским акционарима

НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија
servis.akcionara@nis.eu
(+381 11) 22 000 55

 

1. Истраживање и производња и зависна друштва – НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, Нафтагас – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад и Нафтагас – Транспорт д.о.о. Нови Сад.
2. Блок „Прерадаˮ, Блок „Прометˮ, Блок „Енергетикаˮ и зависно друштво Нафтагас – Технички сервиси д.о.о. Зрењанин.
3. На консолидованом нивоу за НИС Групу.
4. Без интерног промета.