Контакт

Претражи

Календар догађаја

Датуми најважнијих догађаја за инвеститоре и акционаре.

2024*

1 Квартал

ЈАН

ФЕБ

МАР

2 Квартал

АПР

МАЈ

ЈУН

3 Квартал

ЈУЛ

АВГ

СЕП

4 Квартал

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

Предстојећи догађаји

Сви догађаји

Објава резултата

Скупштина акционара

Скупштина акционара
до 30.06.2024.
XVI редовна седница Скупштине акционара
Догађаји
до 30.07.2024.
Презентација резултата пословања за Q2 2024. године
Извештаји
до 30.07.2024.
Квартални извештај о пословању за Q2 2024. године
Објава резултата
до 30.07.2024.
Периодични сажети појединачни финансијски извештај зa Q2 2024. године
Објава резултата
до 30.07.2024.
Периодични сажети консолидовани финансијски извештај зa Q2 2024. године
Догађаји
до 30.10.2024.
Презентација резултата пословања за Q3 2024. године
Догађаји
до 30.10.2024.
Дан инвеститора
Извештаји
до 30.10.2024.
Квартални извештај о пословању за Q3 2024. године
Објава резултата
до 30.10.2024.
Периодични сажети консолидовани финансијски извештај за Q3 2024. године
Објава резултата
до 30.10.2024.
Периодични сажети појединачни финансијски извештај Q3 2024. године

*Датум представља рок до кога је Друштво обавезно да објави документа, организује одређене догађаје или испуни друге обавезе у складу са законским и подзаконским актима.
Обзиром да је намера Друштва да остане лидер у информисању акционара и инвеститора, настојаће да информације објављује, односно догађаје организује и пре истека законом дефинисаних рокова. С тим у вези обавештавамо заинтересоване да су могуће промене датума навединих у финансијском календару.
Такође, уколико дође до промена датума наведених у финансијском календару, биће благовремено коригован.

У овој секцији