Контакт

Претражи

Календар догађаја

Датуми најважнијих догађаја за инвеститоре и акционаре.

2023.

1 Квартал

ЈАН

ФЕБ

МАР

2 Квартал

АПР

МАЈ

ЈУН

3 Квартал

ЈУЛ

АВГ

СЕП

4 Квартал

ОКТ

НОВ

ДЕЦ

Предстојећи догађаји

Сви догађаји

Објава резултата

Скупштина акционара

* Датум представља рок до кога је Друштво обавезно да објави документа, организује одређене догађаје или испуни друге обавезе у складу са законским и подзаконским актима.
Обзиром да је намера Друштва да остане лидер у информисању акционара и инвеститора, настојаће да информације објављује, односно догађаје организује и пре истека законом дефинисаних рокова. С тим у вези обавештавамо заинтересоване да су могуће промене датума навединих у финансијском календару.
Такође, уколико дође до промена датума наведених у финансијском календару, биће благовремено коригован.

У овој секцији