Контакт

Претражи

Одбор директора

Одбор директора има централну улогу у систему корпоративног управљања и колективно је одговоран за дугорочни успех друштва, укључујући и надзор и дефинисање пословне стратегије и пословних циљева друштва.

Надлежности Одбора директора

Ефикасан, стручан и независан Одбор директора суштински је важан за имплементацију добре праксе корпоративног управљања. У складу са Статутом НИС-а, Одбор директора надлежан је, између осталог, за доношење одлука које се односе на:

  • cазивање Скупштине акционара, утврђивање дневног реда и предлога одлука Скупштине акционара;
  • утврђивање пословне стратегије и пословних циљева друштва и вођење послова друштва;
  • одређивање унутрашње организације друштва;
  • утврђивање или одобравање пословног (бизнис) плана;
  • контролу тачности финансијских извештаја друштва;
  • усвајање периодичних финансијских извештаја и периодичних извештаја о пословању чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара;
  • именовање и разрешење Генералног директора;
  • усвајање Кодекса корпоративног управљања НИС-а.

Именовање чланова Одбора директора

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 чланова које именује и разрешава Скупштина акционара. Чланови бирају председника Одбора директора, а функције председника Одбора директора и Генералног директора су раздвојене. Кандидате за чланове Одбора директора могу предложити Комисија за именовање и један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа. Мандат чланова Одбора директора престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара (осим у случају кооптације када престаје на првој наредној седници), a сваки члан Одбора директора може бити поново именован неограничен број пута.

Састав Одбора директора

Одбор директора у свом саставу има једног извршног и десет неизвршних чланова, а од тога два неизвршна директора су истовремено и независни чланови Одбора директора (критеријуми независности).

Статутом друштва одређени су критеријуми за именовање чланова Одбора директора при чему се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, али и о потреби да се Одбор директора састоји од чланова који као целина имају потребна знања, способности и професионална искустава неопходна за успешно обављање послова из делокруга Одбора директора и управљања друштвом.

Пословник о раду

Пословником о раду Одбора директора и комисија одбора директора уређен је начин рада и доношења одлука Одбора директора и комисија одбора директора друштва, укључујући и поступак сазивања и одржавања седница.

Анализа рада Одбора директора и комисија одбора директора

У складу са усвојеним принципима корпоративног управљања, Одбор директора једном годишње врши анализу сопственог рада и рада комисија одбора директора, разматра мере и активности за њихово унапређење и подноси извештај Скупштини акционара о овом питању.

Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године

Чланови Одбора директора

ВАДИМ ЈАКОВЉЕВ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Саветник председника Извршног одбора ЈАД Гаспром њефт

Рођен 1970. године.

Дипломирао је 1993. године на Московском инжењерско-физичком институту, смер Примењена нуклеарна физика. Године 1995. завршио је Високу школу Међународног универзитета у Москви, смер за финансије и кредите. Од 1999. године поседује сертификат Chartered Association of Certified Accountants. Године 2009. стекао је диплому Британског института директора (ИД).

Од 1993. до 1994. године радио је на Академији наука СССР, на Уралском одељењу Института за физику и технику са специјалним пројектантским бироом и експерименталном производњом, на позицији в.д. млађег научног сарадника и млађег научног сарадника.

Од 1995. до 2001. године радио је у PricewaterhouseCoopers на разним дужностима, од асистента ревизора до менаџера за ревизију. 2001. је радио у ЗАД ЈУКОС ЕП као главни специјалиста. Од 2001. до 2003. био је на дужности заменика руководиоца финансијско-економске управе ЗАД ЈУКОС ЕП. Од 2003. до 2004. године радио је као регионални финансијски контролор, а од 2004. до 2005. године био је финансијски директор Југанскњефтегаса НК ЈУКОС. 2005. године је радио у Сибирско-уралској нафтној и гасној компанији, на позицији заменика руководиоца дирекције за економику и финансије. Од 2005. до 2006. године био је заменик генералног директора за економику и финансије СИБУР-Руске гуме. Од 2006. до 2007. године био је руководилац Департмана за планирање и буџетирање Сибњефт а.д. (од 01.06.2006. – ОАД Гаспром њефт, а од 13.10.2015. – ЈАД Гаспром њефт).

2007. године је потпредседник за финансије ЈАД Гаспром њефт. Од 2007. до 2010. био је заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД Гаспром њефт. Од 2007. године је члан Извршног одбора, заменик председника Извршног одбора ЈАД Гаспром њефт. Од 2010. до 2011. био је на позицији првог заменика генералног директора – финансијски директор ЈАД Гаспром њефт. Од 2011. до 2019. године године је био на позицији првог заменика генералног директора ЈАД Гаспром њефт.

Од 2019. године до 2024. године је био на позицији заменика генералног директора за истраживање и производњу ЈАД Гаспром њефт.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године, а на функцију председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 31.07.2009. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
– ФГАОУ ВО „Тјуменски државни универзитет“ (члан Надзорног одбора).

КИРИЛ ТЈУРДЕЊЕВ

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан Комисије за именовања

Рођен је 1977. године.

Похађао је студије на Московском државном институту међународних односа (МГИМО), где је дипломирао на Факултету за међународне односе стекавши високу школску спрему у области политичких наука и међународних односа (са почасним признањима) и затим магистрирао у области међународног права (са почасним признањима). Такође је магистрирао у области права (LL.M) на Универзитету у Манчестеру и завршио executive education програме у INSEAD и Лондонској пословној школи.

Кирил Тјурдењев је од 2000. до 2004. године радио у компанијама A.T.Kearney и Unilever, а 2004. почиње да ради у McKinsey & Co. Од 2007. до 2012. године, Кирил Тјурдењев је радио као заменик генералног директора за Стратегију и корпоративни развој у компанији СИБУР – Минерална ђубрива. Од 2012. године је радио као извршни потпредседник и члан Извршног одбора АФК Система, водеће приватне компаније у Русији. Пре доласка у НИС, Кирил Тјурдењев је био на функцији председника и председавајућег Извршног одбора ОАД Обједињена нафтно-хемијска компанија која је тада била чланица групе компанија АФК Система и на функцији председника Одбора директора компаније Уфаоргсинтез.

У априлу 2016. године почиње са радом у НИС-у, на позицији првог заменика генералног директора за Downstream.

За члана Одбора директора НИС-а именован је у децембру 2016. године. На функцију генералног директора НИС-а именован је у марту 2017. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
– КК Партизан Mozzart Bet (члан Управног одбора),
– ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево (председник Надзорног одбора).

ПАВЕЛ ОДЕРОВ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Начелник Департмана за спољноекономско пословање JАД Гаспром њефт

Рођен 1979. године.

2000. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас (НИУ) „И.М.Губкин“, факултет „Економија“.

2002. завршио Руски државни универзитет за нафту и гас (НИУ) „И.М.Губкин“, факултет „Менаџмент“.

Од октобра 2002. до јула 2007. радио је на следећим позицијама: водећи стручњак, начелник сектора, заменик начелника Управе у области маркетинга у компанији ЗАД Лукоил-Нефтехим.

Од септембра 2007. до фебруара 2020. је радио на руководећим позицијама у компанијама у оквиру Гаспром групе. Од 2015. до 2020. године се налази на позицији начелникаДепартмана ЈАД Гаспром.

Од фебруара 2020. је на позицији заменика генералног директора за спољноекономско пословање ЈАД Гаспром њефт, Од маја 2020. године члан је Извршног одбора ЈАД Гаспром њефт.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 25.03.2020. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
– ДОО КК Зенит.

ДАНИЦА ДРАШКОВИЋ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Рођена је 1945. године.

На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирала 1968. године.

Од 1968. до 1990. године радила је на пословима финансија у банци, на правно-економским пословима у привреди и као градски судија за прекршаје у Београду. Године 1990. је основала издавачку кућу Српска реч, чији је и данас власник. Аутор је три књиге публицистике.

Од 01.04.2009. до 18.06.2013. године била je члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именована 30.06.2014. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
/

АЛЕКСЕЈ ЈАНКЕВИЧ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Председник Комисије за накнаде
Заменик председника Извршног одбора за економику и финансије ЈАД Гаспром њефт

Рођен 1973. године.

Године 1997. завршио је Државни електротехнички Универзитет у Санкт-Петербургу В.И.Уљанов (Лењин) (ЛЕТИ), смер оптички инструменти и системи. Године 1998. је завршио Међународну школу менаџмента ЛЕТИ-Лованиум у Санкт-Петербургу. 2004. године је стекао квалификацију Certified Management Accountant (CMA).

Од 1998. до 2001. године радио је у консултантској кући КАРАНА. Од 2001. до 2005. је радио на пословима заменика начелника Управе за планирање, буџет и контролинг ЗАД ЈУКОС РМ (део који је одговоран за логистику, прераду и промет). Од 2005. до 2007. године је заменик финансијског директора ЛЛК-Интернешнл (бави се производњом и продајом уља и специјалних нафтних деривата и послује у оквиру ЛУКОИЛ групе). Од 2007. до 2011. године је директор Департмана за планирање и буџет, руководилац Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД Гаспром њефт.

Од августа 2011. године је в.д. заменика генералног директора ЈАД Гаспром њефт за економику и финансије. Од марта 2012. године је члан Извршног одбора ЈАД Гаспром њефт, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД Гаспром њефт.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 18.06.2013. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
/

ВСЕВОЛОД ВОРОБЈОВ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Заменик начелника Департмана ЈАД Гаспром
Генерални директор Гаспром капитал д.о.о.

Рођен је 1973. године.

1998. године је завршио Руску академију за економију „Плеханов“ и стекао специјализацију у области националне економије.

Од 1999. до 2003. радио је на разним позицијама у Гаспром межрегионгас д.о.о., од економисте прве категорије до заменика начелника Департмана у Финансијско-економском Блоку.

Од 2021. и даље налази се на позицији заменика начелника Департмана ЈАД Гаспром, а почев од 2009. године истовремено обавља и функцију генералног директора Гаспром капитал д.о.о.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 19. маја 2022. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
– ДОО Гаспром капитал,
– АД Гаспром битовије системи,
– ДОО РИССКО,
– ЈАД ГАЗКОН,
– АД Ачим сбит,
– АД ФК Зенит (члан Комисије за ревизију),
– ДОО Гаспром СПГ технологии,
– АД Газенергосервис,
– ЈАД ТМ,
– ДОО Гаспром њефтехим Салават,
– Гаспром (УК) Лимитид (председник Одбора директора)

ДЕЈАН РАДЕНКОВИЋ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан Комисије за ревизију

Рођен је 1971. године.

Основно и средње образовање стекао је у Приштини. Дипломирао је на Економском факултету у Приштини, а звање магистра економских наука стекао је на Универзитету ЕДУКОНС.

Своје радно искуство почео је у Предузећу за трговину и услуге Балкан ауто у Приштини, а након тога прешао је у ЈП ПТТ саобраћаја Србија. У Орбита комуникације д.о.о. Београд је од 2005. године обављао послове директора, а од 2010. године је радио у Компанији Ратко Митровић а.д., у којој је обављао функцију генералног директора, а затим извршног директора и члана Управног одбора. Био је члан Управног одбора Економског факултета у Приштини, као и асистент генералног менаџера First Global Brokersa у Београду. Обављао је функцију председника Одбора за праћење пословања и члана Управног одбора Дунав банке а.д. Звечан, а једно време је вршио функцију председавајућег Управног одбора. Од 2013. године до 2017. године био је члан Надзорног одбора СП Ласта а.д. Београд, а од 2015. до 2021. године био је и члан Одбора за праћење пословања МТС банке а.д. Београд.

Члан је Социјалистичке партије Србије и за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије биран је у сазивима 2008, 2012, 2014, 2016, 2020. и 2022. године. Председник је Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 27.06.2019. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
/

ГОРАН КНЕЖЕВИЋ

НЕЗАВИСНИ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан Комисије за именовањa

Рођен је 1957. године.

Дипломирао је на Економском факултету у Београду. Од 1983. до 1990. године радио је у Комбинату „Серво Михаљ Зрењанин“.

Од 1990. до 2000. обaвљао је функцију генералног директора компаније „Серво Михаљ Турист“. Од 2000. године је био председник Извршног одбора СО Зрењанин и посланик у Народној скупштини Републике Србије. Од 2004. до 2009. године био је на функцији председника општине Зрењанин, након чега и први градоначелник Зрењанина у три мандата. Од 2005. до 2006. године обављао је функцију председника Кошаркашког савеза Србије и Црне Горе. Био је министар пољопривреде, шумарства и водорпивреде у Влади Републике Србије од јула 2012. до септембра 2013. године.

Обављао је посао саветника генералног директора НИС а.д. Нови Сад од октобра 2013. до краја јуна 2014. године.

Од 2016 до 2020. године био је министар привреде у Влади Републике Србије.

Од 30.06.2014. до 27.06.2017. године био је члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад. На ову функцију поново је именован 29.06.2023. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
/

АНАТОЛИЈ ЧЕРНЕР

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Заменик председника Извршног одбора за логистику, прераду и промет ЈАД Гаспром њефт

Рођен 1954. године.

Године 1976. завршио је Нафтни институт у Грозном, одликован орденом Црвене заставе рада, смер хемијске технологије прераде нафте и гаса.

Од 1976. до 1993. године радио је у Рафинерији Шерипов у Грозном, где је прошао пут од оператера до директора Рафинерије. Године 1996. почео је да ради у компанији Славњефт, на месту управника Одељења промета нафте и нафтних деривата, а касније је именован за потпредседника НГК Славњефт. У априлу 2006. године именован је на дужност потпредседника за прераду и промет компаније Сибњефт (од 01.06.2006. године – ОАД Гаспром њефт, од 13.10.2015. године – ЈАД Гаспром њефт). Од децембра 2007. године се налази на позицији заменика председника Извршног одбора, заменика генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД Гаспром њефт.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 10.02.2009. године.

Чланство у одборима других друштава:
– ЈАД НГК Славњефт,
– ЈАД Славњефт-ЈАНОС (председник Одбора директора),
– АД СПбМТСБ (Санктпетербуршка Међународна робно-сировинска берза)

– АД Њефтеавтоматика.

ОЛГА ВИСОЦКА

НЕЗАВИСНИ ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Председник Комисије за ревизију
Члан Комисије за накнаде

Рођена је 1961. године.

Године 1984. завршила је са похвалама Лењинградски државни Универзитет, одсек за економску кибернетику, специјалност: економиста-математичар, а 1987. постдипломске студије из области математичке кибернетике на Институту за социјално-економскe студије Академије наука СССР, Лењинградско одељење. 1998. године је стекла звање MBA Бристолског Универзитета. 2009. године је стекла диплому Професионалног независног директора Лондонског директорског института.

У периоду од 1988. до 1995. године радила је као председник Одбора директора (ОД), генерални директор и директор низа приватних компанија. Од 1995. године до 2003. ради на различитим партнерским позицијама у KPMG у Санкт Петербургу, Њујорку и Москви. Почев од 2003. до 2005. године је руководилац Управе интерне ревизије у компанији Јукос, а од 2005. до 2008. године извршни партнер у Deloitte&Touche. У периоду од 2006. до 2013. године налазила се на позицијама независног члана ОД, председника Комисије за ревизију, члана Комисије за стратегију и члана Комисије за накнаде у ЕМ-алијанс и КИТ-Финанс, као и независног члана Комисије за ревизију ОАД Балтика. Од 2012. до 2013. била је партнер у PricewaterHouseCoopers (PwC), а од 2013. до 2014. године је независни члан ОД, председник Комисије за ревизију и Комисије за накнаде УК НефтеТрансСервис. Од 2013. до 2021. године била је на позицији независног члана ОД ДОО ИНК, а од 2015. до 2018. године била је независни члан Одбора директора АД СУEК. Од 2023. године се налази на позицији независног члана ОД и председника Комисије за ревизију Х5 Group N.V.

На функцију независног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именована је 21 јуна 2018. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
– Х5 Group N.V. (независни члан ОД, председник Комисије за ревизију),
– Plаstiikkakirurgia Helena Oy (član OD).

ДРАГУТИН МАТАНОВИЋ

ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Председник Комисије за именовања

Рођен је 1954. године.

Дипломирани инжењер електротехнике.

Радио је као електроничар у Одељењу развоја у компанији Лола рачунари, Београд.

Био је директор компаније Лола рачунари, Београд.

На функцију члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован је 06.09.2019. године.

 

Чланство у одборима других друштава:
/

У овој секцији