КРАТКА АНАЛИЗА

* Подаци који се односе на извоз приказани су на основу нове структуре промета (транзит, технолошки извоз и БЈ), почев од 2021. године

* Подаци који се односе на извоз приказани су на основу нове структуре промета (транзит, технолошки извоз и БЈ), почев од првог квартала 2021. године

У овој секцији