Контакт

Претражи

Кратка Анализа

Годишње
Квартално

Табела

Линија

Графикон

Прикажи детаљне информације

Све године

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

УПОЗОРЕЊЕ

Изабрали сте превише вредности за поређење. Ради боље прегледности препоручујемо да одаберете релативан приказ или смањите број ставки.

Апсолутне вредности

Релативне вредности

ПОТВРДИ

!# Јединица мере 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
!Оперативни показатељи
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Производња нафте и гаса
хиљада условних тона
1169
1194
1259
1286
1332
1385
1463
1577
1653
1697
#Производња домаће нафте
хиљада тона
807
817
837
859
886
900
938
1028
1116
1169
#Производња гаса
хиљада условних тона
312
335
376
389
416
358
473
490
480
474
Обим прераде нафте укључујући и трећа лица
хиљада тона
4421
3945
3613
3373
3836
3605
3311
3281
3104
3066
#Увозна нафта
хиљада тона
3323
2792
2495
2302
2675
2460
2180
1902
1500
1568
#Домаћа нафта
хиљада тона
810
817
825
835
881
879
925
1034
1114
1180
#Полупроизводи
хиљада тона
289
336
293
236
280
266
207
346
490
319
Укупан промет нафтних деривата
хиљада тона
4363
4031
3538
3702
3748
3491
3327
3240
3090
3079
#Малопродаја – Србија
хиљада тона
998
795
734
780
742
710
708
677
643
674
#Велепродаја – Србија
хиљада тона
1612
1344
1862
1971
2065
1932
1891
1894
1781
1822
#Ино активе
хиљада тона
429
535
393
436
359
338
256
194
157
84
#Извоз*
хиљада тона
1324
1357
549
515
582
511
472
475
509
497
!Финансијски показатељи
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Нето добитак (губитак)
милијарда RSD
92,4
21
-7,6
16,6
25,1
27
15
14,6
27,8
48,3
EBITDA
милијарда RSD
136,2
53,2
15,8
44,5
53,7
47
39,8
46,5
63,4
68,8
Приходи од продаје
милијарда RSD
513,7
295,2
183,8
272,1
281
234,7
192,1
210,7
258,5
259,5
OCF
милијарда RSD
114,1
42,2
29,7
56,9
37,4
59
41,2
51
49,6
75,3
Укупна задуженост према банкама (на дан завршетка периода)
милион USD
565,8
589,9
590
590
659
657
666
675
625,7
489
Укупан дуг према банкама (на дан завршетка периода)
милион USD
565,8
589,9
590
590
657
661
662
664
598,1
455
!CAPEX
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
CAPEX, укупно
милијарда RSD
22,1
20,2
25,3
42,2
41
26,5
26,1
30,3
39,4
55,6
#Екологија
милијарда RSD
0,04
0,1
0,04
0,7
0,5
0,02
0,1
0,6
0,99
2,1
#Ангола
милијарда RSD
0,2
0,3
0,4
0,1
0,1
0,5
0,3
0,8
0,3
0,6
#Пројекти са директним економским ефектом
милијарда RSD
15,5
13,8
18,7
28,5
34,8
21,9
20,1
22,7
26,4
36,9
#Пројекти без директних економских ефеката
милијарда RSD
4
4,4
6,2
12,9
5,5
4,1
4,9
5,2
10,4
12,2
#Пројектно истраживачки радови
милијарда RSD
2,4
1,6
0,02
0,1
0,01
0,1
0,7
1,1
1,4
0,8
!Показатељи по акцији
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Последња цена (на дан завршетка периода)
RSD
675
620
644
749
690
724
740
600
775
927
Тржишна капитализација
милијарда RSD
110,1
101,1
105
122,1
112,5
118,1
120,7
97,8
126,4
151,2
EPS (консолидована)
RSD
566,5
128,5
-46,4
101,9
154,2
165,4
92,1
89,8
170,7
296,5
#P/E
1,2
4,8
-13,9
7,4
4,5
4,4
8
6,7
4,5
3,1
Књиговодствена вредност (на дан завршетка периода – консолидовано)
RSD
2141,7
1611,9
1488,8
1562
1489,5
1380,2
1235,6
1168,4
1126,1
1036,1
#P/BV
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
0,9
#Дивиденда по акцији
RSD
143,3
35,5
6,1
27,1
40
42,6
24,7
24,7
46,9
80,2
#Дивидендни принос
%
21,2
5,7
1
3,6
5,8
5,9
3,3
4,1
6
8,7