Оперативни показатељи

Производња Јединица мере 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Производња нафте и гаса хиљада условних тона 1.194 1.259 1.286 1.332 1.385 1.463 1.577 1.653 1.697 1.670
Производња домаће нафте хиљада тона 817 837 859 886 900 938 1.028 1.116 1.169 1.129
Производња домаћег гаса хиљада условних тона 335 376 389 416 358 473 490 480 474 476
Прерада Јединица мере 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Обим прераде нафте и полупроизвода хиљада тона 3.945 3.613 3.373 3.836 3.605 3.311 3.281 3.104 3.066
Увозна нафта хиљада тона 2.792 2.495 2.302 2.675 2.460 2.180 1.902 1.500 1.568
Домаћа нафта хиљада тона 817 825 835 881 879 925 1.034 1.114 1.180
Полупроизводи хиљада тона 336 293 236 280 266 207 346 490 319
Промет* Јединица мере 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Укупан промет нафтних деривата хиљада тона 4.031 3.538 3.702 3.748 3.491 3.327 3.240 3.090 3.079
Велепродаја - Србија хиљада тона 1.344 1.862 1.971 2.065 1.932 1.891 1.894 1.781 1.822
Малопродаја - Србија хиљада тона 795 734 780 742 710 708 677 643 674
Ино активе хиљада тона 535 393 436 359 338 256 194 157 84
Извоз хиљада тона 1.357 549 515 582 511 472 475 509 497

*без интерног промета. Подаци за обим промета почев од 2021. године се приказују по новој методологији структурe промета. Велепродаја укључује продају КПГ-а Блока Енергетика и продају уља и мазива погона за производњу мазива. Извоз укључује транзит, извоз и БЈ (бизнис јединице обухватају продају канала битумен, бункер и авиогорива).

ПроизводњаЈединица мереQ4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Производња нафте и гасахиљада условних тона304301297292306317317319
Производња домаће нафтехиљада тона208207204198206210211210
Производња домаћег гасахиљада условних тона8483838590959496
Прерада Јединица мереQ4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Обим прераде нафте и полупроизводихиљада тона1.0781.1539627529761.007770860
Увозна нафтахиљада тона798839642512696727507566
Домаћа нафтахиљада тона195209239175197207208213
Полупроизводихиљада тона85105816583735581
ПрометЈединица мере Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020
Укупан промет нафтних дериватахиљада тона1.1301.134986782998984778778
Велепродаја - Србија
хиљада тона404373307258553493403413
Малопродаја - Србија
хиљада тона209216200170196205162171
Ино активехиљада тона1461521231151101088986
Извозхиљада тона108123178139239356393370

*укључујући и интерни промет

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи