Акције и власничка структура

НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.12.2022. године
Пословно име / Име и презимеБрој акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром Њефт81.530.20050,00%
2. Република Србија48.712.56229,87%
3. ЈАД Гаспром10.035.6876,15%
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО2.855.0961,75%
5. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО949.9850,58%
6. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд394.2290,24%
7. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун217.0310,13%
8. ДДОР Нови Сад а.д.о.152.0750,09%
9. Raiffeisen banka a.d. - кастоди рачун-КС140.6380,09%
10. БДД M&V Investments а.д. Београд131.7310,08%
Остали акционари17.941.16611,00%
Укупан број акционара на дан 31.12.2022.2.053.427

Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде