Акције и власничка структура

НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.

Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 30.09.2022. године
Пословно име / Име и презимеБрој акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром Њефт81.530.20050,00%
2. Република Србија48.712.54729,87%
3. ЈАД Гаспром10.035.6876,15%
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО2.900.8381,78%
5. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО997.9150,61%
6. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд394.2290,24%
7. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун217.0310,13%
8. ДДОР Нови Сад а.д.о.182.3350,11%
9. Raiffeisen banka a.d. - кастоди рачун-КС140.6380,09%
10. БДД M&V Investments а.д. Београд129.6660,08%
Остали акционари17.819.31410,93%
Укупан број акционара на дан 30.09.2022.2.055.385

Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде