Контакт

Претражи

Информације о акцијама

НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи. Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Све емитоване акције су обичне акције и дају својим власницима следећа права:

  • право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
  • право на исплату дивиденде у складу са важећом регулативом;
  • право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
  • право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
  • друга права у складу са Законом о привредним друштвима и актима друштва.

Подаци о акцијама

Укупан број обичних акција:

163.060.400

Номинална вредност:

500,00 RSD

CFI:

ESVUFR

ISIN:

RSNISHE79420

Ticker:

NIIS

Листинг:

Prime Listing, Београдска берза а.д. Београд www.belex.rs

Структура акционарског капитала на дан 31.03.2024.

Акционари по категоријама на дан 31.03.2024.

број акционара и проценат власништва

Списак акционара на дан 31.03.2024. године

Пословно име / Име и презиме Број акција и број гласова Учешће у основном капиталу (%)
1. ЈАД Гаспром Њефт 81.530.200 50,00%
2. Република Србија 48.712.592 29,87%
3. ЈАД Гаспром 10.035.687 6,15%
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО 2.608.334 1,60%
5. Unicredit bank Србија а.д. – кастоди рачун-ФО 805.000 0,49%
6. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд 394.229 0,24%
7. Convest а.д. Нови Сад – збирни рачун 168.956 0,10%
8. БДД M&V Investments а.д. Београд 165.985 0,10%
9. Керамика Јовановић д.о.о. 160.226 0,10%
10. БДД M&V Investments а.д. Београд – збирни рачун 156.297 0,10%
Остали акционари 18.322.894 11,24%

У овој секцији