Kontakt

Pretraži

NIS predstavio investicioni program u oblasti ekologije

Februar 8, 2012

NIS predstavio investicioni program u oblasti ekologije U Vladi Srbije NIS je 8. februara predstavio rezultate ekoloških projekata, strateške ciljeve i investicioni program u oblasti zaštite životne sredine. O ovom značajnom projektu, govorili su Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS a.d, kao i Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Do 2015. godine NIS će uložiti oko 400 miliona evra u investicioni program za realizaciju strategije zaštite životne sredine, što je 6,5 puta više od sredstava koja su planirana kupoprodajnim ugovorom. Pored ekoloških, NIS će investirati i u infrastrukturne projekte sa ekološkim efektom, u modernizaciju benzinskih stanica i projekte energetske efikasnosti koji posredno utiču na poboljšanje životne sredine. 

Ove godine, NIS će realizovati najznačajniji projekat sa ekološkim efektom – modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo i završetak izgradnje kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT), vredan 397 miliona evra, koji će u potpunosti omogućiti proizvodnju evro goriva i usklađivanje procesa proizvodnje sa evropskim normama u delu ekološke i industrijske bezbednosti. Modernizacija benzinskih stanica prema svetskim ekološkim standardima, koja je u toku, takođe predstavlja doprinos NIS-a zaštiti životne sredine. NIS će u naredne dve i po godine uložiti oko 100 miliona evra u modernizaciju i izgradnju novih benzinskih pumpi u Srbiji. 

U naredne tri godine, NIS planira niz projekata unapređenja tehnologija u cilju smanjenja emisija, izgradnju postrojenja u skladu sa evropskim ekološkim normama i proizvodnju goriva evropskog kvaliteta. Takođe, planirano je sanacija degradiranog zemljišta, potpuno usaglašavanje sa evropskom regulativom, uz unapređenje i racionalno korišćenje prirodnih resursa. 

„Ulaganje u zaštitu životne sredine deo je našeg strateškog opredeljenja da efikasno upravljamo kompanijom i jedan od naših glavnih prioriteta. Ova investicija omogućiće nam lidersku poziciju u oblasti zaštite životne sredine među naftnim kompanijama na Balkanu. Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministrarstvima jer smo u njima imali podršku i ravnopravnog partnera u realizaciji naših ekoloških planova u protekle tri godine. Nastavljamo da uvodimo i primenjujemo standarde koje važe u evropskim rafinerijama” istakao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a. 

„Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da NIS, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi i njenim posledicama na domaću ekonomiju, nastavlja da investira u ekologiju. Uz to, očekujemo da će im ekološki projekti i programi koje danas predstavljaju, uskoro omogućiti da ispune sve evropske standarde u oblasti ekologije”, istakao je Oliver Dulić, mininstar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. 

Najznačajniji tekući projekti NIS-a na zaštiti životne sredine: 

Rafinerijska postrojenja: 

 Blok istraživanje i proizvodnja: 

 Projekti sa značajnim ekološkim efektom:

 Realizovani ekološki projekti u 2011: 

 Zaštita voda 

 Zaštita zemljišta 

 Upravljanje otpadom 

 

POGLEDAJ SVE NOVOSTI