Kontakt

Pretraži

NIS objavio podatke iz nerevidiranog pojedinačnog finansijskog izveštaja

Februar 10, 2012

NIS je objavio nerevidirane finansijske rezultate 2011. godine, pripremljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da finansijski izveštaji budu pripremljeni   skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) kao i propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije.

Neto dobit kompanije za 2011. godinu iznosi 40,6 milijardi dinara, što je za 146 odsto više od istog pokazatelja prošle godine. Rast profitabilnosti poslovanja u prvom redu vezan je za povećanje efikasnosti osnovne delatnosti, smanjenje proizvodnih troškova i rashoda, kao i povećanje cene ugljovodonika na svetskom tržištu.

Isti faktori bili su osnovni razlog rasta dobiti pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA). U 2011. godini EBITDA NIS iznosila je 52,4 milijarde dinara, premašivši prošlogodišnje rezultate za 62 odsto.

Operativni novčani tok (OCF) je, prema rezultatima 2011. godine, povećan za 97 odsto, što je u poređenju sa prethodnim periodom povećanje za gotovo dva puta. Pokazatelj OCF je u 2011. godini iznosio 35 milijardi dinara. Na pozitivnu dinamiku ovog pokazatelja pre svega je uticao rast obima proizvodnje nafte i gasa, kao i efikasnija naplata potraživanja.

Ukupan obim kapitalnih ulaganja u 2011. godini iznosio je 34,4 milijarde dinara, što je za 75 odsto više od obima investicionog programa 2010. godine. U okviru investicionog programa 2011. godine iz sopstvenih sredstava NIS je uložio 13,9 milijardi dinara, ostalo je program modernizacije koji finansira većinski vlasnih OAD «Gasprom njeft». Ukupna zaduženost prema bankama (dug prema bankama i akreditivi) kompanije na kraju 2011. godine iznosio je 458 miliona dolara, što je za 186 miliona dolara manje od nivoa s kraja 2010. godine.

U 2011. godini kompanija je uspela da za 24 odsto poveća obim proizvodnje domaće nafte i gasa na 1,5 miliona uslovnih tona. Do povećanja obima proizvodnje došlo je pre svega zahvaljujući rezultatima programa reaktivacije starih bušotina, kapitalnim remontu, primeni novih, efikasnijih metoda proizvodnje.

Obim prerade nafte niži je od prošlogodišnjeg za 17 odsto i iznosi 2,4 miliona tona. Smanjenje obima prerade uslovljeno je činjenicom da je 2011. zbog pripreme rafinerijskog kompleksa (MNSDHT) za puštanje u rad, NIS obavljao remontne radove na ključnim postrojenjima pogona u Pančevu. Važno je napomenuti da se smanjenje obima prerade u Rafineriji nafte Pančevo nije odrazilo na stabilnost snabdevanja tržišta Srbije naftnim derivatima. Obim prodaje naftnih derivata u 2011. smanjen je za 7 odsto i izosi 2,4 miliona tona. Razlog smanjenja obima prodaje je ekonomska kriza, pad kupovne moći stanovništva što je izazvalo ukupno smanjenje tržišta. Ipak, treba istaći da se pad prodaje nije odrazio na udeo NIS-a u ukupnom obimu srpskog tržišta naftnih derivata.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI