Контакт

Претражи

Независни ревизор PWC потврдио тачност консолидованих финансијских извештаја НИС-а за 2011. годину

Фебруар 12, 2012

Независни ревизор PWC потврдио тачност консолидованих финансијских извештаја НИС-а за 2011. годину Независни ревизор PricewaterhouseCoopers (PwC) издао је чисто, неквалификовано ревизорско мишљење, којим потврђује тачност и објективност билансних позиција у консолидованим финансијским извештајима за 2011. годину. Објављени ревидирани консолидовани финансијски извештаји још увек нису усвојени од стране Скупштине акционара Друштва.

  Ревидирани консолидовани финансијски извештаји, као и извештај независног ревизора објавњени су и на интернет презентацији НИС-а (www.nis.rs).

 

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ