Kontakt

Pretraži

NIS predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2015. godinu

Jun 30, 2016

Kompanija NIS predstavila je danas Izveštaj o održivom razvoju za 2015. godinu, koji je u skladu sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI). Prema ovim pravilima, Izveštaj NIS-a je usklađen sa G4 standardima, odnosno smernicama za izveštavanje o održivosti za Sektor nafte i gasa.

Osim što je prva kompanija u Srbiji koja je objavila verifikovan Izveštaj o održivom razvoju, NIS je u toku 2015. godine nastavio da unapređuje transparentnost izveštavanja u ovoj oblasti, pa je broj indikatora povećan sa 69 na 80.

Izveštaj je verifikovala nezavisna revizorska kuća Ernst&Young u Srbiji i tradicionalno je predstavljen na dijalogu zainteresovanih strana gde su pored Kirila Kravčenka, generalnog direktora NIS-a, učestvovali i Stiven Fiš, partner u revizorskoj kući Ernst&Young, Irena Solorano, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Ana Trbović, profesorka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu.

Akcenat u Izveštaju o održivom razvoju za 2015. godinu je na onome što je NIS učinio u sprovođenju HSE politike, odnosno u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine. NIS je ujedno i 2016. godinu proglasio godinom HSE-a u kompaniji, pokazujući da su pitanja iz te oblasti apsolutni prioritet u poslovanju.

Upravo zato je, nakon uvodne diskusije, održan panel na temu „Godina bezbednosti (HSE) u NIS-u i aktivnosti na polju bezbednosti zaposlenih i zaštite životne sredine“ na kojem su učestvovali predstavnici NIS-a, državnih institucija i najvećih kompanija u Srbiji.

Izveštaj o održivom razvoju NIS-a sadrži informacije o važnim aspektima poslovanja i dostignućima koje je NIS, kao društveno odgovorna kompanija, ostvario u prethodnoj godini, a koja su usmerena na unapređenje života u zajednici kroz ostvarenje ekonomskog, kulturnog i socijalnog rasta. Posvećeni primeni najviših standarda u izveštavanju, polazna osnova za pripremu NIS-ovog Izveštaja je i ove godine bila Matrica materijalnosti, koja predstavlja uporedni pregled ključnih tema za poslovanje iz ugla kompanije, kao i zainteresovanih strana.

Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a istakao je da je održivi razvoj strateško opredeljenje NIS-a. „Sigurni smo da ćemo dalje napredovati i zadržati lidersku poziciju u regionu i kada je upitanju odnos prema održivom razvoju koji se zasniva na četiri stuba- ekonomskom razvoju, ljudskim resursima, odogovornosti prema zajednici i zaštiti životne sredine. Upeh kompanije se meri njenim finansijskim rezultatima, ali danas u velikoj meri zavisi i od transparentnosti poslovanja i dijaloga sa javnošću. Zato je bitno što je NIS kao kompanija sa više od dva miliona akcionara maksimalno otvoren i neguje dijalog sa svim zainteresovanim stranama. Trudićemo se da pomognemo i drugim partenerima sa kojima radimo da se uključe u ovaj proces otvaranja prema društvu“, naglasio je Kravčenko.

Irena Solorano, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji čestitala je NIS-u na izveštaju koji pokazuje šta jedna velika kompanija može da učini ne samo da podrži društvo, već i da podrži budućnost svog okruženja. „Ono što NIS radi po ovom pitanju je i dobar osećaj za biznis jer pokazuje da je reč o kompaniji koja ima dugoročnu viziju i nastoji da očuva resurse koje koristi. To pokazuje stabilnost kompanije i to je učinjeno kroz promišljanje i na održiv način. Što se tiče UNDP, mi radimo sa privatnim sektorom širom sveta, pa i ovde u Srbiji, i vidimo da polako sve više kompanija sledi primer NIS-a zato što briga za okruženje i podrška i briga za svoje zaposlene pokazuje dobar osećaj za biznis, dodala je Solorano.

Profesorka fakulteta FEFA Ana Trbović objasila je da je NIS doneo hrabru odluku predstavljanjem izveštaja o održivom razvoju po najvišim međunarodnim standardima, jer se na taj način sa drugima deli slika poslovanja kompanije. „U izveštaju se navodi kako je NIS organizovan, u šta planira da ulaže, ali jedino na taj način kada poslujete odgovorno možete očekivati uspeh na duge staze“, rekla je Trbović. Ona je navela da malo kompanija u Srbiji ulaže u razvoj obrazovanja kadrova kao NIS i dodala da NIS ulaže i u obuku dobavljača što je dobra međunarodna praksa.

Direktor kompanije Ernst & Young u Srbiji Stiven Fiš je istakao da samo 11 kompanija u Srbiji radi izveštaje o održivom razvoju, a četiri primenjuju međunarodne standarde i međunarodnu reviziju, što je, kako je ocenio, mali broj. „Standardi su važni zbog poređenja kopanija i konkurentnosti“, naglasio je Fiš, i dodao da će mnoge komapnije sada uzimati NIS kao model u izveštavanju.

NIS je svoj prvi verifikovani Izveštaj o održivom razvoju objavio 2011. godine i od tada poštuje GRI smernice koje su opšteprihvaćeni okvir za izveštavanje o ekonomskom, ekološkom i društvenom učinku organizacije.

Kompletan Izveštaj o održivom razvoju za 2015. godinu kompanije NIS može preuzeti na sajtu kompanije.

Više informacija o standardima u korporativnom izveštavanju nalazi se na internet adresi: www.globalreporting.org

POGLEDAJ SVE NOVOSTI