Kontakt

Pretraži

Održana VIII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Jun 28, 2016

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je na danas održanoj VIII redovnoj sednici donela Odluku o raspodeli dobiti za 2015. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

Na ime dividendi će, odlukom Skupštine akcionara, četvrtu godinu zaredom biti isplaćeno 25 odsto neto dobiti Društva za 2015. godinu, odnosno 4.025.961 hiljada dinara u ukupnom bruto iznosu ili 24,69 dinara po akciji bruto. Pravo na dividendu za 2015. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VIII redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 18. juna 2016. godine. Skupština akcionara ovlastila je Odbor direktora NIS-a da odredi dan i postupak isplate dividende akcionarima.

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad takođe su usvojeni Finansijski izveštaji za 2015. godinu, Konsolidovani finansijski izveštaji za prošlu godinu, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Usvojen je i Godišnji izveštaj NIS-a za 2015. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja. Prema odluci Skupštine akcionara, za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izabran je „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd”.

Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS-a imenovani:– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njefta“,– Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama JAD „Gasprom njefta”, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,– Aleksandar Bobkov, savetnik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“,– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njefta”,– Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”,– Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft” i zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njefta”.

Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani:– Nikola Martinović,– Goran Knežević,– Danica Drašković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja.

Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI