Контакт

Претражи

Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Јун 28, 2016

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на данас одржаној VIII редовној седници донела Одлуку о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

На име дивиденди ће, одлуком Скупштине акционара, четврту годину заредом бити исплаћено 25 одсто нето добити Друштва за 2015. годину, односно 4.025.961 хиљада динара у укупном бруто износу или 24,69 динара по акцији бруто. Право на дивиденду за 2015. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара, односно 18. јуна 2016. године. Скупштина акционара овластила је Одбор директора НИС-а да одреди дан и поступак исплате дивиденде акционарима.

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад такође су усвојени Финансијски извештаји за 2015. годину, Консолидовани финансијски извештаји за прошлу годину, као и извештаји о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину. Усвојен je и Годишњи извештај НИС-а за 2015. годину, као и извештај о извршеној ревизији Годишњег извештаја. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину изабран је „PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd”.

На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани:– Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и први заменик генералног директора JAД „Гаспром њефта“,– Кирил Кравченко, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефта”, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,– Александар Бобков, саветник генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“,– Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефта”,– Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”,– Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ЈАД „Гаспром њефт” и заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефта”.

На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани:– Никола Мартиновић,– Горан Кнежевић,– Даница Драшковић.

За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња.

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ