Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Mart 28, 2014

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatoraU skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad.

Srpsku verziju navedenog dokumenta u pisanoj i elektronskoj formi NIS a.d. Novi Sad će dostaviti Beogradskoj berzi u ponedeljak, 31. marta 2014. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI