Kontakt

Pretraži

NIS u prvom tromesečju 2018. godine investirao 7,8 milijardi dinara

April 27, 2018

NIS u prvom tromesečju 2018. godine investirao 7,8 milijardi dinaraNIS grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2018. godine, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

U prvom tromesečju tekuće godine NIS grupa je nastavila sa realizacijom strateških projekata i u dalji razvoj investirala 7,8 milijardi dinara što je 68 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše sredstava uloženo je u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i u nastavak modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu gde je u toku izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, investicija vredna više od 300 miliona evra.

Neto dobit NIS-a za prva tri meseca 2018. godine iznosi 3,7 milijardi dinara, dok je pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) 8,9 milijardi dinara. U ovom izveštajnom periodu je nastavljen rast obaveza NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda koje u prvom kvartalu iznose 43,2 milijarde dinara, što je gotovo 8 milijardi više u odnosu na prvo tromesečje prošle godine.

Kada je reč o operativnim pokazateljima, ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 329 hiljada uslovnih tona. Istovremeno, NIS je nastavio da unapređuje rezultate u oblasti prerade sirove nafte i prometa naftnih derivata. Ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda iznosio je 786 hiljada tona, što je 3 odsto bolji rezultat od prošlogodišnjeg. Obim prometa naftnih derivata dostigao je 765 hiljada tona, odnosno 7 odsto više od prometa ostvarenog u prvom kvartalu prošle godine. Ovakvom rezultatu doprineli su rast veleprodaje u Srbiji, rast prodaje u inoaktivama i povećanje obima izvoza. U proizvodnim kapacitetima NIS-a je u ovom izveštajnom periodu proizvedeno 43.613 MWh električne energije.

Povodom objavljivanja rezultata poslovanja u prvom kvartalu 2018. godine, Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, izjavio je:„U skladu sa Strategijom razvoja NIS-a do 2025. godine u narednom periodu bićemo fokusirani na nastavak realizacije strateških investicija koje će odrediti naš dalji razvoj. Naš prioritet ostaje uvođenje i implementacija inovativnih rešenja i opreme koji daju pozitivan biznis efekat i doprinose zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine. Istovremeno ćemo raditi na unapređenju operativne efikasnosti, a takođe ćemo u ovoj godini napraviti i značajne korake ka digitalizaciji poslovanja NIS-a na svim nivoima. Realizacija ovih ciljeva omogućiće nam da efikasno odgovorimo na kompleksne izazove savremenog tržišta“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI