Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave konsolidovanog kvartalnog finansijskog izveštaja

Maj 9, 2012

Saglasno članu 9. Ugovora o prijemu hartija od vrednosti na berzansko tržište, ovim putem najavljujemo dostavu i objavu konsolidovanog kvartalnog finansijskog izveštaja za period 01. januar – 31. mart 2012. godine Izdavaoca NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 (matični broj: 20084693, delatnost: 0610 – Eksploatacija sirove nafte).

Srpsku i englesku verziju navedenog dokumenta dostavićemo Vam u ponedeljak, 14. maja 2012. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI