Kontakt

Pretraži

Imenovan novi nezavisni član Upravnog odbora NIS-a

Maj 8, 2012

U sastav Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad, kao nezavisni član, ušao je Volfgang Rutenštorfer.

Proširenje Upravnog odbora kompanije i izmena njegovog sastava još su jedan od koraka u procesu razvoja sistema korporativnog upravljanja. U skladu sa tim, u ovom trenutku, u sastavu Upravnog odbora NIS-a su tri nezavisna člana – pored Volfganga Rutenštorfera, to su Danica Drašković i Stanislav Šekšnja.

Angažovanje međunarodnih stručnjaka iz oblasti upravljanja i energetskog biznisa u sastav Upravnog odbora NIS-a, donosi veću transparentnost u radu upravnih organa, kao i veću efikasnost sistema korporativnog upravljanja.

Karijera Volfganga Rutenštorfera, koji je doktor ekonomike i biznis administracije, vezana je za austrijsku naftnu kompaniju OMV, gde se dokazao radeći na rukovodećim mestima vezanim za kontroling, strategiju, marketing i promet naftnih derivata. Od 1997. do 1999. godine obavljao je funkciju zamenika ministra finansija Austrije. Do 2000. godine bio je zamenik predsednika Izvršnog odbora OMV-a, dok je funkciju predsednika istog upravljačkog tela obavljao od 2002. do marta 2011.godine

POGLEDAJ SVE NOVOSTI