Kontakt

Pretraži

Objavljen izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 18.5.2012

Maj 25, 2012

U skladu sa članom 33. stav 2. tačka 4. Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANjU SEDNICE ORGANA DRUŠTVA

Održana 46. sednica Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

 Na 46. sednici Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad koja je održana u petak, 18. maja 2012. godine u Beogradu, između ostalih, donete su sledeće odluke:

  • Odluka o razmatranju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine;
  • Odluka o razmatranju Kvartalnog izveštaja NIS a.d. Novi Sad za prvi kvartal 2012. godine.

Navedene odluke Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad kojima se usvajaju Finansijski izveštaja NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine i Kvartalni izveštaj NIS a.d. Novi Sad za prvi kvartal 2012. godine sadržane su u prilogu ovog izveštaja, dok su Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine i Kvartalni izveštaj NIS a.d. Novi Sad za prvi kvartal 2012. godine ranije objavljeni na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) i internet stranici Beogradske Berze (www.belex.rs) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI