Kontakt

Pretraži

NIS i slovačka kompanija GGE zajedno na projektu modernizacije TeTo Novi Sad

Maj 3, 2012

NIS i slovačka kompanija GGE zajedno na projektu modernizacije TeTo Novi SadGeneralni direktor NIS-a, Kiril Kravčenko i Roland Tot, generalni direktor slovačke kompanije GGE, potpisali su 24. aprila 2012. godine u Novom Sadu Memorandum o saradnji, kojim potvrđuju nameru da osnuju zajedničke kompanije za modernizaciju TeTo Novi Sad zajedno sa drugim članovima konzorcijuma, Elektroprivredom Srbije i Gradom Novim Sadom.

Prva etapa projekta modernizacije TeTo Novi Sad podrazumeva izgradnju kogeneracionog postrojenja snage 240 MW koje će, obezbediti dovoljno energije da bi se mogao snabdevati ceo glavni grad Vojvodine. Kogeneracija predstavlja istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije, što je i ekološki i ekonomski atraktivno i isplativo.

Radi ostvarenja ovog cilja, Grad Novi Sad i Elektroprivreda Srbije osnovali su zajedničko preduzeće «Energija Novi Sad» (ENS) i potražili strateškog partnera (Konzorcijum) koji bi obezbedio dodatna finansijska sredstva i potrebno iskustvo, u cilju realizacije projekta. U skladu sa tim, deo tog Konzorcijuma, sa kojim je, prema rezultatima tendera, doneta odluka da se otpočne sa pregovorima, biće i kompanija NIS sa učešćem od 34 odsto.

Predviđeno je da se projekat modernizacije TeTo Novi Sad odvija u dve faza, od koje će prva biti realizovana do kraja 2014. godine, i tokom koje će ukupna ulaganja izositi 240 miliona evra.

Investicija NIS-a u proekat modernizacije TeTo Novi Sad u skladu je sa energetskom strategijom kompanije i predstavlja deo novog poslovnog pravca koji razvija Blok «Energetika», postavljajući na taj način temelj za pretvaranje NIS-a u regionalnu energetsku korporaciju.

GGE je slovačka kompanija koja, kao deo velike energetske grupacije, ulaže u različite oblasti energetike i proizvodi električnu i toplotnu energiju visokoefikasnom kogeneracijom.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI