Kontakt

Pretraži

Upravni odbor odobrio koncepciju razvoja proizvodnje baznih ulja u rafineriji Novi Sad

Maj 22, 2012

Na sednici održanoj 18. maja Upravni odbor NIS odobrio je koncepciju razvoja proizvodnje baznih ulja u Rafineriji Novi Sad i doneo odluku o početku projektnih radova u okviru nje.

Projekat razvoja proizvodnje baznih ulja u prerađivačkim pogonima predstavlja deo strategije NIS – jedan od načina diversifikacije palete proizvoda kompanije i orijentisanosti ka evropskoj tržišnoj konjukturi, kao i povećenja efikasnosti i konkurentnosti na regionalnom tržištu naftnih derivata.

U najskorije vreme NIS će pristupiti traženju projektne kompanije za izradu tehničkog projekta nove proizvodnje. U skladu sa koncepcijom, građevinski radovi u Rafineriji Novi Sad mogu početi u prvom kvartalu 2013. Puštanje u rad novih proizvodnih linija planirano je za prvo polugodište 2015 godine.

Obim investicija u projekat procenjuje se na oko 100 miliona dolara.

U skladu s usvojenom koncepcijom, kompleks za proizvodnju baznih ulja biće u mogućnosti da proizvede oko 180 hiljada tona proizvoda godišnj

Koncepcija razvoja proizvodnje baznih ulja u pogonima u Novom Sadu je plod dugog zajedničkog rada ekspertskog tima NIS i Vlade autonomne pokrajine Vojvodine i Novog Sada.

Vlada autonomne pokrajine Vojvodine stvorila je maksimalno povoljne uslove za realizaciju ovog projekta. Pored potvrde mogućnosti produžetka licenci za eksploataciju nalazišta nafte Velebit, koja će zbog karakteristika svog hemijskog sastava postati osnovna sirovina za proizvodnju baznih ulja, proširena je i teritorija slobodne ekonomske zone Novi Sad. To će obezbediti uslove za intenzivniji razvoj proizvodnih pogona, otvaranje novih radnih mesta i razvoj tehnološke baze.

Pored prilično složenih makroekonomskih uslova i viška prerađivačkih kapaciteta u regionu jugoistočne Evrope, razvoj specijalizovane proizvodnje u Novom Sadu omogućiće ne samo da se sačuva rafinerija već i da se značajno poveća efikasnost procesa zahvaljujući potpunoj iskorišćenosti logističkih prednosti kao što su posedovanje skladišta nafte, sistema prijema komponenti i otpremanja gotovih proizvoda, stanice za bunkerisanje, rezervoara. Rafinerija Novi Sad postaće NIS-ov centar za proizvodnju ulja, što će kompaniji omogućiti značajno smanjenje troškova proizvodnje, skladištenja i otpreme.

Pored ostalog, modernizacija proizvodnih kapaciteta rafinerije u okviru odobrene koncepcije stvoriće preduslove za dalji razvoj i drugih vidova proizvodnje – bitumena, tehničkih tečnosti itd.

Generalni direktor NIS Kiril Kravčenko je izjavio: «Nastavljamo rad na modernizaciji kompanije i razvoju naše proizvodne baze, koji smo započeli 2009. Naš investicioni program predviđa tehničko obnavljanje i uvođenje novih tehnoloških rešenja u svim segmentima poslovanja. Razvoj proizvodnje baznih ulja u Rafineriji Novi Sad je deo projekta modernizacije prerađivačkih kapaciteta. Mi diversifikujemo svoju paletu proizvoda, bolje se prilagođavamo promenljivim tržišnim uslovima i potrošačima. Važno je da na tom putu nailazimo na razumevanje i podršku od strane osnovnih partnera. Mi izuzetno cenimo energiju i odlučnost s kojima nas je Vlada autonomne pokrajine Vojvodina podržala po pitanju očuvanja proizvodnje u Rafineriji Novi Sad».

Predsednik Vlade AP Vojvodine: Odluka NIS a.d. o investiranju i razvoju proizvodnje baznih ulja u rafineriji Novi Sad, kao rezultat podrške Vlade AP Vojvodine za radno angažovanje 250 mladih stručnjaka u ovoj kompaniji i na ovom konkretnom projektu, nije jedini zajednički poduhvat, kao ni jedini primer podrške Vlade AP Vojvodine kompaniji NIS a.d. Prošlogodišnjim sporazumom je pokrenuta inicijativa za formiranje zajedničkog preduzeća sa ciljem razvijanja geotermalnih potencijala pokrajine i efikasnijeg korišćenja obnovljivih izvora energije, što je u interesu i Vojvodine i onih kompanija, kao što je NIS a.d., koje su profitabilne u energetskom sektoru.

Rad ovakve kompanije sigurno će uticati na bolji život tržišta i stvoriti nove uslove za zapošljavanje.

Vojvodina definitivno nosi imidž atraktivnog i pouzdanog domaćina svim stranim kompanijama koje ulažu svoja sredstva, ideje i znanja u ovu pokrajinu.

Upravo potvrda tog imidža jesu 6,5 milijardi evra investicija stranih kompanija, 65.500 zaposlenih, priznanje „Fajnenšl Tajmsa“, kao i četvrti potpisani sporazum o socio-ekonomskoj saradnji NIS a.d. i Vlade AP Vojvodine.

 

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ