Kontakt

Pretraži

Novo postrojenje u Rafineriji Pančevo

Maj 3, 2012

U Rafineriji nafte Pančevo 25. aprila 2012. je svečano pušteno u rad novo postrojenje za preradu istrošene sumporne kiseline SARU (Spent Acid Regeneration Unit).

Novo postrojenje pokrenuto je u prisustvu generalnog direktora NIS-a Kirila Kravčenka, ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Dulića, predstavnika Vlade Srbije i lokalne vlasti Pančeva, kao i kandidata za predsednika Srbije Borisa Tadića.

Takođe, gosti su obišli postrojenje i detaljnije se upoznali sa njegovim radom u okviru projekta modernizacije Rafinerije nafte Pančevo.

Izgradnjom postrojenja za preradu istrošene sumporne kiseline SARU, čija je vrednost oko 14,3 miliona evra, NIS je realizovao jedan od svojih najznačajnijih projekata, koji predstavlja sastavni deo modernizacije Rafinerije nafte Pančevo, tačnije deo je novog kompleksa za hidrokreking (MHC/DHT).

Postrojenje SARU ima poseban značaj za zaštitu životne sredine. U svom radu novo postrojenje koristi tzv. bezotpadnu tehnologiju. Naime, istrošena sumporna kiselina, koja inače ima tretman opasnog otpada, potpuno se prerađuje i kao koncentrovana kiselina ponovo se koristi u proizvodnji. Na taj način rešeno je pitanje skladištenja i bezbednog odlaganja otpada, kao i njegovog transporta.  Ekološka bezbednost se ujedno povećava kroz smanjenje emisije oksida u atmosferu i neutrališe se rizik mogućih incidentnih situaciTakođe, preradom istrošene sumporne kiseline u koncentrovanu kiselinu, rešava se problem njene nabavke, i samim tim obezbeđuje se neprekidna proizvodnja bezolovnog benzina kvaliteta Evro-5.

Zahvaljujući puštanju u rad postrojenja SARU, u velikoj meri se smanjuju troškovi proizvodnje, što omogućuje NIS-u nezavisan položaj po pitanju nabavke, skladištenja i trajnog odlaganja istrošene sumporne kiseline.

Naime, do sada je istrošena sumporna kiselina skladištena u iznajmljene rezervoare u kompanijama «Azotara» u Pančevu i «Prvoj Iskri» u Bariču, nakon čega je morala da se izvozi u Nemačku radi odlaganja što je iziskivalo velike troškove.

„Puštanje u rad novog postrojenja predstavlja čvrstu potvrdu da je modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a ušla u svoju završnu fazu, zahvaljujući kojoj ćemo već u ovoj godini pustiti u rad jedan od najvećih industrijskih projekata poslednjih godina u Srbiji – modernizovanu rafineriju nafte u Pančevu, sposobnu da u potpunosti proizvodi motorno gorivo Evro standarda, rekao je Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI