Kontakt

Pretraži

Olga Visocka

Predsednik Komisije za reviziju
Član Komisije za naknade

Rođena je 1961. godine.

Godine 1984. završila je sa pohvalama Lenjingradski državni Univerzitet, odsek za ekonomsku kibernetiku, specijalnost: ekonomista-matematičar, a 1987. postdiplomske studije iz oblasti matematičke kibernetike na Institutu za socijalno-ekonomske studije Akademije nauka SSSR, Lenjingradsko odeljenje. 1998. godine je stekla zvanje MBA Bristolskog Univerziteta. 2009. godine je stekla diplomu Profesionalnog nezavisnog direktora Londonskog direktorskog instituta.

U periodu od 1988. do 1995. godine radila je kao predsednik Odbora direktora (OD), generalni direktor i direktor niza privatnih kompanija. Od 1995. godine do 2003. radi na različitim partnerskim pozicijama u KPMG u Sankt Peterburgu, Njujorku i Moskvi. Počev od 2003. do 2005. godine je rukovodilac Uprave interne revizije u kompaniji Jukos, a od 2005. do 2008. godine izvršni partner u Deloitte&Touche. U periodu od 2006. do 2013. godine nalazila se na pozicijama nezavisnog člana OD, predsednika Komisije za reviziju, člana Komisije za strategiju i člana Komisije za naknade u EM-alijans i KIT-Finans, kao i nezavisnog člana Komisije za reviziju OAD Baltika. Od 2012. do 2013. bila je partner u PricewaterHouseCoopers (PwC), a od 2013. do 2014. godine je nezavisni član OD, predsednik Komisije za reviziju i Komisije za naknade UK NefteTransServis. Od 2013. do 2021. godine bila je na poziciji nezavisnog člana OD DOO INK, a od 2015. do 2018. godine bila je nezavisni član Odbora direktora AD SUEK. Od 2023. godine se nalazi na poziciji nezavisnog člana OD i predsednika Komisije za reviziju H5 Group N.V.

Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovana je 21. juna 2018. godine.