Kontakt

Pretraži

NIS počeo izgradnju aminskog postrojenja u pogonu za proizvodnju TNG u Elemiru

Oktobar 9, 2013

Uvođenje tehnologije za prečišćavanje prirodnog gasa u tehnološki proces pogona za preradu gasa omogućiće izdvajanje CO2 iz prirodnog gasa koji kompanija proizvodi na teritoriji Srbije.

Rad aminskog postrojenja omogućiće da se smanji količina SO2 u gasu koji NIS proizvodi do nivoa od 3%, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasnoj distributivnoj mreži Srbije. Tako će NIS dobiti mogućnost da poveća količine prirodnog gasa koji se isporučuje na srpsko tržište, a time i prihod od te vrste poslovanja.

Za čišćenje prirodnog gasa od SO2 i drugih primesa koristiće se tehnologija HiPACT (HighPressureAcidgasCaptureTechnology), jedna od ekološki najbezbednijih i najefikasnijih među postojećim tehnologijama (ušteda toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala pri njihovoj primeni može dostići 25% u poređenju s tehnologijama koje su se ranije primenjivale). SO2 koji bude izdvojen tokom tehnološkog procesa odlagaće se u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju kompaniji, što će sprečiti njegovo dospevanje u atmosferu.

Obim investicija namenjenih izgradnji aminskog postrojenja i infrastrukturnih objekata iznosi 3,3 milijardi dinara. Kao generalni izvođač na projektu na osnovu rezultata tendera izabrana je kompanija Ludan Engineering LTD (Izrael). Planira se da će radovi na izgradnji postrojenja biti završeni najkasnije u četvrtom kvartalu 2014.

Projekat dopune proizvodnog lanca za preradu gasa je deo velikog programa NIS za povećanje efikasnosti korišćenja gasnih resursa.

„Tehnologija, koju ćemo primenjivati u svrhu izdvajanja SO2 iz prirodnog gasa, do sada nikad se nije koristila u regionu Balkana. Na taj način NIS još jednom potvrđuje svoju privrženost implementaciji najnovijih tehnologija u svim segmentima poslovanja kompanije. Mogućnost povećanja kvaliteta prirodnog gasa otvara za nas mogućnost povećanja efikasnosti rada ne samo našeg pogona, već i celog sistema“, izjavio je direktor pogona za TNG Predrag Grujić.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI