Контакт

Претражи

НИС почео изградњу аминског постројења у погону за производњу ТНГ у Елемиру

Октобар 9, 2013

НИС је почео изградњу аминског постројења у оквиру производног комплекса погона за прераду гаса у Елемиру. Увођење технологије за пречишћавање природног гаса у технолошки процес погона за прераду гаса омогућиће издвајање CO2 из природног гаса који компанија производи на територији Србије.

Рад аминског постројења омогућиће да се смањи количина СО2 у гасу који НИС производи до нивоа од 3%, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасној дистрибутивној мрежи Србије. Тако ће НИС добити могућност да повећа количине природног гаса који се испоручује на српско тржиште, а тиме и приход од те врсте пословања.

За чишћење природног гаса од СО2 и других примеса користиће се технологија HiPACT (HighPressureAcidgasCaptureTechnology), једна од еколошки најбезбеднијих и најефикаснијих међу постојећим технологијама (уштеда топлотне и електричне енергије, као и потрошних материјала при њиховој примени може достићи 25% у поређењу с технологијама које су се раније примењивале). СО2 који буде издвојен током технолошког процеса одлагаће се у унапред припремљене бушотине које припадају компанији, што ће спречити његово доспевање у атмосферу.

Обим инвестиција намењених изградњи аминског постројења и инфраструктурних објеката износи 3,3 милијарди динара. Као генерални извођач на пројекту на основу резултата тендера изабрана је компанија Ludan Engineering LTD (Израел). Планира се да ће радови на изградњи постројења бити завршени најкасније у четвртом кварталу 2014.

Пројекат допуне производног ланца за прераду гаса је део великог програма НИС за повећање ефикасности коришћења гасних ресурса.

„Технологија, коју ћемо примењивати у сврху издвајања СО2 из природног гаса, до сада никад се није користила у региону Балкана. На тај начин НИС још једном потврђује своју приврженост имплементацији најновијих технологија у свим сегментима пословања компаније. Могућност повећања квалитета природног гаса отвара за нас могућност повећања ефикасности рада не само нашег погона, већ и целог система“, изјавио је директор погона за ТНГ Предраг Грујић.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ