Контакт

Претражи

Најава достављања Kварталног извештаја за III квартал 2013. године

Октобар 31, 2013

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за трећи квартал 2013. године.

Српску и енглеску верзију наведеног документа НИС ће доставити у уторак 5. новембра 2013. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ