Kontakt

Pretraži

Održana VII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

Jun 23, 2015

Na danas održanoj VII redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti Društva.

Odobrena je isplata dividendi akcionarima NIS-a u iznosu od 25 odsto neto dobiti za prošlu godinu, te je u skladu sa time, za isplatu dividendi izdvojen ukupan bruto iznos od 7.639.380.000 dinara, odnosno 46,85 dinara bruto po akciji.

Pravo na dividendu za 2014. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VII redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 13. juna 2015. godine.

Osim toga, Skupština akcionara je usvojila Finansijske izveštaje za 2014. godinu, Konsolidovane finansijske izveštaje za 2014. godinu i Izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu izabran je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Na sednici Skupštine akcionara imenovani su i članovi Odbora direktora Društva. Na predlog većinskog akcionara, OAD „Gazsprom Neft“, su imenovani:– Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora OAD „Gazprom Neft“ i prvi zamenik generalnog direktora OAD „Gazprom Neft“,– Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora OAD „Gazprom Neft“ i zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama OAD „Gazprom Neft”, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad,– Aleksandar Bobkov, savetnik generalnog direktora OAD „Gazprom Neft“– Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora OAD „Gazprom Neft“ i zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije OAD „Gazprom Neft”,– Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju OAD „Gazprom Neft”,- Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora OAD „Gazprom Neft” i zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet OAD „Gazprom Neft”.

Za članove Odbora direktora na predlog Republike Srbije su imenovani:– Nikola Martinović,– Goran Knežević,– Danica Drašković.

Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja.

Skupština akcionara je imenovala Nenada Mijailovića za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI