Контакт

Претражи

Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Јун 23, 2015

На данас одржаној VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад донетa је Oдлукa о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС-а у износу од 25 одсто нето добити за прошлу годину, те је у складу са тиме, за исплату дивиденди издвојен укупан бруто износ од 7.639.380.000 динара, односно 46,85 динара бруто по акцији.

Право на дивиденду за 2014. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VII редовне седнице Скупштине акционара, односно 13. јуна 2015. године.

Осим тога, Скупштина акционара је усвојила Финансијске извештаје за 2014. годину, Консолидоване финансијске извештаје за 2014. годину и Извештаје о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину.

За ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину изабран је PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд.

На седници Скупштине акционара именовани су и чланови Одбора директора Друштва. На предлог већинског акционара, ОАД „Гаспром њефт“, су именовани:– Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора ОАД „Гаспром њефт“ и први заменик генералног директора ОАД „Гаспром њефт“,– Кирил Кравченко, члан Извршног одбора ОАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за управљање иностраним активама ОАД „Гаспром њефт”, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,– Александар Бобков, саветник генералног директора ОАД „Гаспром њефт“– Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ОАД „Гаспром њефт“ и заменик генералног директора за економику и финансије ОАД „Гаспром њефт”,– Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ОАД „Гаспром њефт”,- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ОАД „Гаспром њефт” и заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ОАД „Гаспром њефт”.

За чланове Одбора директора на предлог Републике Србије су именовани:– Никола Мартиновић,– Горан Кнежевић,– Даница Драшковић.

За независне чланове Одбора директора именовани су Волфганг Рутеншторфер и Станислав Шекшња.

Скупштина акционара је именовала Ненада Мијаиловића за председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ