Контакт

Претражи

Резултати претраге

претрага за:„“

број резултата:488

Одржана ccxix и ccxx писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Годишњи извештај за 2023. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 73. Закона о тржишту капитала

Квартални извештај за први квартал 2024. године

Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди за 2023. годину

Резултати пословања НИС групе у првом кварталу 2024. године

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2023. годину

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2024. године

Одржана ccxvi писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Санкциони compliance

Консолидовани финансијски извештаји за 2023. годину и извештај независног ревизора

Квартални извештај за четврти квартал 2023. године

Пословање НИС-а у 2023. години

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за четврти квартал 2023. године

Усвојен бизнис план НИС-а за 2024. годину

Квартални извештај за трећи квартал 2023. године

Пословање НИС групе у девет месеци 2023. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2023. године

Горан Кнежевић

Алексеј Јанкевич

Кирил Тјурдењев

Драгутин Матановић

Дејан Раденковић

Олга Висоцка

Извештаји са седница Одбора директора

Комисије Одбора директора

Седнице скупштине акционара

Борба против корупције

Политика приватности

Колачићи

Исплата дивиденде за 2022. годину

Услови коришћења

Корисне информације

Питања и одговори

Кратак преглед

Презентације

Преузимање докумената

За мањинске акционаре

Обавештење о исплати дивиденде за 2022. годину

Информатор

Регулатива

Кратка Анализа

Оперативни показатељи

Резултати претраге

Екстерни ревизор

Генерални директор

Кодекс корпоративног управљања

Послови са личним интересом

Одбор директора

Обавезне информације

Корпоративно управљање

Саветодавни одбор Генералног директора

Скупштина акционара

Новости

Календар догађаја

Почетна

Показатељи пословања

Финансијски показатељи

Акције и дивиденда

Акције и власничка структура

Дивиденде

Извештавање

Контакт

Група

Општа акта Друштва

Одбор Скупштине акционара

Извештаји ревизора

Извештаји о пословању

Финансијски извештаји

Обавештење о намери исплате дивиденде за 2022. годину

Квартални извештај за други квартал 2023. године

Резултати НИС групе у првом полугодишту 2023. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2023. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину

Одлука о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

Одржана xv редовна седница Скупштине акционара

Позив за xv редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву xv редовне седнице Скупштине акционара

Подршка НИС-а пројектима Владе Републике Србије у области образовања, социјалне и здравствене заштите

Квартални извештај за први квартал 2023. године

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 73. Закона о тржишту капитала

Годишњи извештај за 2022. годину

Резултати пословања НИС групе у првом тромесечју 2023. године

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2023. године

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2022. годину

Консолидовани финансијски извештаји за 2022. годину и извештај независног ревизора

Пословање НИС-а у 2022. години

Одржана cxcv писана седница Одбора директора

Одбор директора НИС-а усвојио бизнис план за 2023. годину

Резултати НИС-а у периоду јануар-септембар 2022. године

Квартални извештај за трећи квартал 2022. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2022. године

Одржана cxcii писана седница Одбора директора

Обавештење о исплати дивиденде за 2021. годину

Обавештење о намери исплате дивиденде за 2021. годину

Квартални извештај за други квартал 2022. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих шест месеци 2022. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих шест месеци 2022. године

Пословање НИС групе у првом полугодишту 2022. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2022. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одлука о расподели добити за 2021. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину

Одржана xiv редовна седница Скупштине акционара

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву xiv редовне седнице Скупштине акционара

Предлог одлуке о изменама и допунама Статута

Позив за xiv редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Именован нови члан Одбора директора

Квартални извештај за први квартал 2022. године

Резултати НИС групе у првом тромесечју 2022. године

Периодични сажети финансијски извештаји за прва три месеца 2022. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за прва три месеца 2022. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2022. године

Обавештење издаваоца у вези промена у значајном учешћу (Газпром Њефт)

Обавештење издаваоца у вези промена у значајном учешћу (Газпром)

Одржана clxxxii писана седница Одбора директора

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

Годишњи извештај за 2021. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2021. годину

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

НИС група у 2021. години значајно унапредила резултате пословања

Консолидовани финансијски извештаји за 2021. годину и извештај независног ревизора

Закључење уговора о куповини сирове нафте

Одбор директора НИС-а усвојио бизнис план за 2022. годину

НИС постао стратешки партнер ХИП Петрохемије

Одржана clxxi писана седница Одбора директора

Пословање НИС-а у девет месеци 2021. године

Квартални извештај за трећи квартал 2021. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих девет месеци 2021. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих девет месеци 2021. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2021. године

Обавештење о исплати дивиденде за 2020. годину

Обавештење о намери исплате дивиденде за 2020. годину

Пословање НИС-а у првих шест месеци 2021. године

Квартални извештај за други квартал 2021. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2021. године

Обавештење члановима ЦРХоВ (достава потврда о резидентности и података о стварним власницима прихода)

Одржана clxv писана седница Одбора директора

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

Одлука о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити

Одржана xiii редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Позив за xiii редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одбор директора НИС-а утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву xiii редовне седнице Скупштине акционара

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за прва три месеца 2021. године

Периодични сажети финансијски извештаји за прва три месеца 2021. године

Квартални извештај за први квартал 2021. године

Пословање НИС групе у првом кварталу 2021. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2021. године

Годишњи извештај за 2020. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2020. годину

Одржана clx писана седница Одбора директора

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Консолидовани финансијски извештаји за 2020. годину и извештај независног ревизора

Финансијски извештаји за 2020. годину и извештај независног ревизора

Резултати НИС групе у 2020. години под утицајем пандемије

Одржана clvii писана седница Одбора директора

Одбор директора НИС-а усвојио бизнис план за 2021. годину

Обавештење о исплати дивиденде за 2019. годину

Свечано пуштено у рад ново постројење у Рафинерији нафте Панчево

Обавештење о намери исплате дивиденде за 2019. годину

Резултати НИС групе за девет месеци 2020. године

Квартални извештај за трећи квартал 2020. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих девет месеци 2020. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих девет месеци 2020. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2020. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Квартални извештај за други квартал 2020. године

Резултати пословања НИС групе за прво полугодиште 2020. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих шест месеци 2020. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих шест месеци 2020. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2020. године

Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2019. годину

Одлука о расподели добити за 2019. годину

Одржана xii редовна седница Скупштине акционара

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

Годишњи извештај за 2019. годину

Позив за xii редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Фокуси НИС-а: очување кључних инвестиција и даљи развој компаније

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву xii редовне седнице Скупштине акционара

Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди и донео одлуку о сазиву xii редовне седницe скупштине акционара НИС-а

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за прва три месеца 2020. године

Периодични сажети финансијски извештаји за прва три месеца 2020. године

Квартални извештај за први квартал 2020. године

Резултати пословања НИС групе у првом тромесечју 2020. године

Одржана cxlvi писана седница Одбора директора

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2020. године

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Именован нови члан Одбора директора

Позив за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазиву 44. ванредне седнице Скупштине акционара

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Консолидовани финансијски извештаји за 2019. годину и извештај независног ревизора

Финансијски извештаји за 2019. годину и извештај независног ревизора

Резултати пословања НИС групе у 2019. години

Одбор директора НИС-a усвојио Бизнис план за 2020. годину

Одржана cxxxix писана седница одбора директора

Резултати пословања НИС групе за првих 9 месеци 2019. године

Квартални извештај за трећи квартал 2019. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих 9 месеци 2019. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих 9 месеци 2019. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2019. године

Обавештење о исплати дивиденде за 2018. годину

Одржана 43. ванредна седница Скупштина акционара

Обавештење о намери исплате дивиденде за 2018. годину

Позив за 43. ванредну седницу Скупштине акционара

Oбавештење о одлуци Одбора директора о сазиву 43. ванредне седнице Скупштине акционара

Периодични сажети финансијски извештаји за првих шест месеци 2019. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих шест месеци 2019. године

Квартални извештај за други квартал 2019. године

Резултати пословања НИС групе у првом полугодишту 2019. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2019. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одржана xi редовна седница Скупштине акционара

Одлука о расподели добити за 2018. годину

Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2018. годину

Одржана cxxxii писана седница Одбора директора

Позив за xi редовну седницу Скупштине акционара

Oбавештење о одлуци Одбора директора о сазиву xi редовне седнице Скупштине акционара

Предлог одлуке о изменама и допунама Статута

Одбор директора утврдио предлог одлуке о исплати дивиденди

Годишњи извештај за 2018. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

НИС објављује резултате пословања у првом кварталу 2019. године

Квартални извештај за први квартал 2019. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за први квартал 2019. године

Периодични сажети финансијски извештаји за први квартал 2019. године

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2018. годину

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2019. године

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Одржана cxxvi писана седница одбора директора

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Швајцарска МЕТ Група и НИС заједнички граде ветропарк код Пландишта

Консолидовани финансијски извештаји за 2018. годину и извештај независног ревизора

Финансијски извештаји за 2018. годину и извештај независног ревизора

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2018. годину – НИС у 2018. години инвестирао више од 40 милијарди динара

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад усвојио Бизнис план за 2019. годину

Одржана cxx писана седница одбора директора

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих девет месеци 2018. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих девет месеци 2018. године

Kвартални извештај за трећи квартал 2018. године

Резултати пословања НИС групе за 9 месеци 2018. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2018. године

Одржана cxvi писана седница одбора директора

Обавештење о исплaти дивиденде

Квартални извештај за други квартал 2018. године

НИС у првом полугодишту 2018. године инвестирао 17,2 милијарде динара

Периодични сажети финансијски извештаји за првих шест месеци 2018. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих шест месеци 2018. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2018. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одржана x редовна седница Скупштине акционара

Oдлука о расподели добити за 2017. годину

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

Одржана cxi писана седница одбора директора

Позив за x редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одржана седница Одбора директора НИС-а

Kвартални извештај за први квартал 2018. године

Годишњи извештај за 2017. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

НИС у првом тромесечју 2018. године инвестирао 7,8 милијарди динара

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2017. годину

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2018. године

Одржана cvi писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Најава доставе ажурираног информатора издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Консолидовани финанасијски извештаји за 2017. годину и извештај независног ревизора

Финансијски извештаји за 2017. годину и извештај независног ревизора

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2017. годину

Oдбор директора НИС-a усвојио корпоративну стратегију развоја до 2025. године

Одржана xcviii писана седница Одбора директора

Квартални извештај за трећи квартал 2017. године

НИС објављује консолидоване резултате пословања за девет месеци 2017. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2017. године

НИС почео изградњу постројења за дубоку прераду

Одржана xcv писана седница Одбора директора

Обавештење о исплати дивиденде

Квартални извештај за други квартал 2017. године

НИС група објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2017. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2017. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одлука о расподели добити за 2016. годину

Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2016. годину

Одржана ix редовна седница Скупштине акционара

Позив за ix редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одржана седница Одбора директора НИС-а

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2017. године

Квартални извештај за први квартал 2017. године

Периодични сажети финансијски извештаји за први квартал 2017. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за први квартал 2017. године

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за први квартал 2017. године

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања

Годишњи извештај за 2016. годину

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2016. годину

Одржана lxxxvii писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Најавa доставе ажурираног берзанског информатора

Одбор директора именовао Кирила Тјурдењева на место генералног директора компаније

Финансијски извештаји за 2016. годину и извештај независног ревизора

Консолидовани финанасијски извештаји за 2016. годину у складу са прописима Републике Србије и извештај независног ревизора

Консолидовани финанасијски извештаји за 2016. годину и извештај независног ревизора

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2016. годину

Именован нови члан Одбора директора

Одбор директора НИС-а усвојио Бизнис план компаније за 2017. годину

Одржана lxxix седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих девет месеци 2016.

Квартални извештај за трећи квартал 2016. године

Периодични сажети финансијски извештаји за првих девет месеци 2016. године

НИС објављује консолидоване резултате пословања за девет месеци 2016. године

Најава доставе и објаве Кварталног извештаја за трећи квартал 2016. године

Обавештење о исплати дивиденде

Одржана lxxvi седница Одбора директора

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за прво полугодиште 2016. године

Периодични сажети финансијски извештаји за прво полугодиште 2016. године

Квартални извештај за други квартал 2016. године

Најава достављања Кварталног извештаја за други квартал 2016. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

НИС представио Извештај о одрживом развоју за 2015. годину

Одржана viii редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Одлука о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

Одлука о расподели добити за 2015.годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. нови Сад

Одржана lxix седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Позив за viii редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одржана lxviii писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2016. године

Квартални извештај за први квартал 2016. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за први квартал 2016. године

Периодични сажети финансијски извештаји за први квартал 2016. године

Одбор директора НИС-а усвојио предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за први квартал 2016. године

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о тржишту капитала

Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2015. годину

Одржана lxvi писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Најавa доставе ажурираног берзанског информатора

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Финансијски извештаји за 2015. годину и извештај независног ревизора

Консолидовани финанасијски извештаји за 2015. годину у складу са прописима Републике Србије и извештај независног ревизора

Консолидовани финанасијски извештаји за 2015. годину и извештај независног ревизора

Консолидовани финансијски извештаји за 2015. годину

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину

НИС добитник награде Београдске берзе за најбоље односе са инвеститорима

Периодични сажети финансијски извештаји за првих девет месеци 2015. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за првих девет месеци 2015. године

Квартални извештај за трећи квартал 2015. године

НИС објављује консолидоване резултате пословања за девет месеци 2015. године

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за трећи квартал 2015. године

Одржана 60. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Обавештење о исплати дивиденде

Квартални извештај за други квартал 2015. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за прво полугодиште 2015. године

Периодични сажети финансијски извештаји за прво полугодиште 2015. године

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за други квартал 2015. године

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

НИС представио Извештај о одрживом развоју за 2014. годину

Одлука о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

Одржана vii редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Гаспром оснива компанију за изградњу термоелектране у Србији

Позив за vii редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Квартални извештај за први квартал 2015. године

Најава доставе и објаве Кварталног извештаја за први квартал 2015. године

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји за први квартал 2015. године

Периодични сажети финансијски извештаји за први квартал 2015. године

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2015. године

Напомена уз Годишњи извештај у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима

Годишњи извештај НИС а.д Нови Сад за 2014. годину

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања НИс а.д. Нови Сад

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2014. годину

Годишњи документ о објављеним информацијама НИС а.д. Нови Сад

Најавa доставе ажурираног берзанског информатора

Финансијски извештаји за 2014. годину и извештај независног ревизора

Консолидовани финансијски извештаји за 2014. годину и извештај независног ревизора

НИС објављује ревидиране податке консолидованог финансијског извештаја за 2014. годину

Одржана 42. ванредна седница Скупштине акционара

Одбор директора НИС-a усвојио бизнис-план компаније за 2015. годину

Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Одржана 47. писана седница Одбора директора

Обавештење о исплати дивиденде

Периодични сажети финансијски извештај за првих девет месеци 2014. године

Квартални извештај за iii квартал 2014. године

Консолидовани сажети финансијски извештај за првих девет месеци 2014. године

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за iii квартал 2014. године

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (достава ПОР-2 обрасца и података о стварним власницима прихода)

Одржана 9. седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Одлука Одбора директора о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2013. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

Квартални извештај за ii квартал 2014. године

Најава доставе и објаве kварталног извештаја за ii квартал 2014. године

Периодични сажети финансијски извештај за прво полугодиште 2014. године

Консолидовани сажети финансијски извештај за прво полугодиште 2014. године

НИС објављује консолидоване резултате рада групе компанија за прво полугодиште 2014. године

НИС представио Извештај о одрживом развоју за 2013. годину

Квартални извештај за i квартал 2014. године

Периодични сажети финансијски извештај за i квартал 2014. године

Најава доставе и објаве Кварталног извештаја за први квартал 2014. године

Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

Консолидовани финансијски извештаји за први квартал 2014. године

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2013. годину

НИС објављује консолидоване резултате пословања групе компанија у првом кварталу 2014. године

Најава доставе ажурираног берзанског информатора

Појединачни финансијски извештаји за 2013. годину са извештајем независног ревизора

Консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину са извештајем независног ревизора

НИС објављује ревидиране консолидоване податке финансијског извештаја за 2013. годину

Одбор директора НИС-a усвојио бизнис план компаније за 2014. годину

Објављен појединачни финансијски извештај за првих девет месеци 2013

Објављен консолидовани финансијски извештај за првих девет месеци 2013

Квартални извештај за iii квартал 2013. године

Најава достављања kварталног извештаја за iii квартал 2013. године

НИС објављује консолидоване резултате рада компаније за девет месеци 2013.

НИС почео изградњу аминског постројења у погону за производњу ТНГ у Елемиру

Гаспром енергохолдинг и НИС потписали меморандум о изградњи парно-гасне ТЕ у Панчеву

Консолидовани сажети финансијски извештај за прво полугодиште 2013. године

Квартални извештај за ii квартал 2013. године

Најава достављања kварталног извештаја за ii квартал 2013. године

Периодични сажети финансијски извештај за прво полугодиште 2013. године

Представљени неконсолидовани разултати пословања за прво полугодиште 2013. године

Одбор директора НИС-а именовао Александра Бобкова за новог члана

Представљен извештај о одрживом развоју НИС-а за 2012. годину

НИС започео реализацију програма ефикаснијег коришћења гасних ресурса компаније

Консолидовани сажети финансијски извештај за i квартал 2013. године

Периодични сажети финансијски извештај за i квартал 2013. године

Квартални извештај за i квартал 2013. године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за први квартал 2013. године

Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину

Консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину у потпуности у складу са МСФИ

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2012. годину

НИС објављује неревидиране резултате рада компаније у првом кварталу 2013. године

НИС преузима ОМВ бензинске станице у БиХ

Објављени консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину са извештајем независног ревизора

Објављени појединачни финансијски извештаји за 2012. годину са извештајем независног ревизора

Финансијски резултати НИС-а за 2012. годину

Одржано свечано отварање бензинске станице НИС Петрол у Републици Српској

Успешно организован НИС-ов Дан инвеститора

НИС потписао споразум о изградњи ветроелектране «Пландиште»

НИС купује omv бензинске станице у БиХ

Усвојен пословни план компаније за 2013. годину

Завршен пројекат модернизације производних капацитета рафинерије у Панчеву

Објављен Квартални извештај за трећи квартал 2012.године

Објављен појединачни финансијски извештај за првих девет месеци 2012

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2012. године издаваоца НИС а.д. Нови Сад

НИС купио прво складиште у Бугарској

“Јадран-Нафтагас“ представио прве резултате истраживања нафте и гаса на територији Републике Српске

Одржана ii писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

НИС представио стратегију развоја производње базних уља у рафинерији Нови Сад

Објављен периодични сажети консолидовани финансијски извештај за период јануар-јун 2012. године

Објављен Квартални извештај за други квартал 2012.године

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2012. године издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Објављен неревидиран периодични финансијски извештај за период јануар-јун 2012.године

НИС објавио финансијске и производне резултате за првих шест месеци 2012. године

Презентација резултата остварених у првом полугодишту 2012. године

НИС објавио Извештај о одрживом развоју за 2011. годину у складу са међународним стандардима

Усвојен Годишњи извештај за 2011. годину и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

Одржана iv Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Бонитетна кућа проценила – НИС поуздан пословни партнер

Извештај о одржавању 47. седнице Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

Позив за iv редовну седницу Скупштине акционара која ће бити одржана 25.6.2012

Објављени консолидовани финансијски извештаји за период Јануар-Март 2012

Објављен Квартални извештај заq1 2012

Најава доставе и објаве консолидованог кварталног финансијског извештаја

Именован нови независни члан Управног одбора НИС-а

Ново постројење у Рафинерији Панчево

НИС и словачка компанија ГГЕ заједно на пројекту модернизације ТеТо Нови Сад

Резултати НИС-а у првом кварталу 2012. године

НИС и град Панчево потписали протокол о намери оснивања слободне зоне Панчево

Објављен појединачни квартални финансијски извештај за q1 2012

Најава доставе и објаве кварталног финансијског извештаја

Презентација резултата остварених у првом кварталу 2012. године

Потписан Споразум о експлоатацији геотермалних потенцијала

Објављени годишњи консолидовани финансијски извештаји за 2011. годину и извештај ревизора

Објављени годишњи појединачни финансијски извештаји за 2011. годину и извештај ревизора

Независни ревизор pwc потврдио тачност консолидованих финансијских извештаја НИС-а за 2011. годину

Независни ревизор pwc потврдио тачност финансијских резултата НИС-а за 2011.

Објављени подаци из неревидираног појединачног финансијског извештаја

Представљен инвестициони програм у области екологије

Модернизација малопродајне мреже