Контакт

Претражи

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2016. годину

Фебруар 27, 2017

НИС објављује ревидиране консолидоване финансијске извештаје за 2016. годину, припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

У 2016. години НИС група је остварила нето добит од 15 милијарди динара, што је 3 одсто више него годину дана раније. Тиме је уједно прекинут тренд смањења нето добити који је почео појавом кризе у нафтном сектору 2014. године. Резултат је остварен у неповољним макроекономским условима, пре свега ниским ценама нафте у 2016. години. Показатељ EBITDA (профит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) износио је 39,8 милијарди динара.

Ови резултати су остварени захваљујући спровођењу програма мера за повећање оперативне ефикасности чији се ефекат у 2016. години процењује на 8,6 милијарди динара. НИС је наставио са инвестицијама и у развојне пројекте уложио 26,1 милијарду динара, чиме је остао у врху водећих инвеститора у Србији. Обавезе НИС-а по основу пореза и других јавних прихода у 2016. години износиле су 163,3 милијарде динара, односно 7 одсто више него 2015. године. НИС упркос сложеним макроекономским условима није мењао политику дивиденди и акционарима је четврту годину заредом исплаћено 25 одсто нето добити за претходну годину, конкретно нешто више од 4 милијарде динара.

Укупна производња нафте и гаса износила је 1,46 милиона условних тона, док се тренд прираста резерви угљоводоника у 2016. години процењује на 3,4 одсто. Укупан обим прераде нафте био је 3,3 милиона тона, односно 1 одсто више него 2015. године. Настављена је реализација пројекта Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево што је следећа фаза у модернизацији НИС-ових прерађивачких капацитета.

У 2016. години НИС је на тржиште пласирао ново премијум гориво G-Drive дизел. Обим промета нафтних деривата повећан је 3 процента у односу на 2015. годину и износио је 3,34 милиона тона.

У 2016. години настављено је и са диверсификацијом пословања. У НИС-овим постројењима произведено је укупно 147.505 МWh електричне енергије што је повећање од 19 процената у односу на претходну годину. НИС је наставио са активностима на реализацији пројекта Термоелектране-топлане Панчево, а са кинеском компанијом „Betec“ потписан је споразум о сарадњи у области развоја геотермалне енергије у Србији.

Значајни резултати постигнути су и у области HSE-а (Health, Safety, Environment) која је била у примарном фокусу НИС-а у 2016 години. Индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) умањен је 46 одсто у поређењу са 2015. годином чиме је НИС значајно допринео унапређењу на пољу безбедности и здравља на раду.

Поводом објављивања резултата за 2016. годину Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а и члан Извршног одбора „Гаспром њефта“ је изјавио:
„Веома смо поносни на резултате које смо остварили у 2016. години. Они су још једном показали успешност и отпорност нашег система који се заснива на континуираном повећању ефикасности пословања са једне стране и на инвестирању у даљи развој, са друге. Зато планирамо да у 2017. години наставимо позитиван тренд раста кључних финансијских и оперативних показатеља што ће дугорочно обезбедити ефикасност бизнис процеса НИС-а. У периоду између 2017. и 2019. године „Гаспром њефт“ ће у стратешке пројекте НИС-а инвестирати више од 100 милијарди динара. Та улагања биће темељ за даљи развој НИС-а и обезбедиће сигурну будућност компанији, нашим запосленима и акционарима“.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ