Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu

Februar 27, 2017

NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

U 2016. godini NIS grupa je ostvarila neto dobit od 15 milijardi dinara, što je 3 odsto više nego godinu dana ranije. Time je ujedno prekinut trend smanjenja neto dobiti koji je počeo pojavom krize u naftnom sektoru 2014. godine. Rezultat je ostvaren u nepovoljnim makroekonomskim uslovima, pre svega niskim cenama nafte u 2016. godini. Pokazatelj EBITDA (profit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) iznosio je 39,8 milijardi dinara.

Ovi rezultati su ostvareni zahvaljujući sprovođenju programa mera za povećanje operativne efikasnosti čiji se efekat u 2016. godini procenjuje na 8,6 milijardi dinara. NIS je nastavio sa investicijama i u razvojne projekte uložio 26,1 milijardu dinara, čime je ostao u vrhu vodećih investitora u Srbiji. Obaveze NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2016. godini iznosile su 163,3 milijarde dinara, odnosno 7 odsto više nego 2015. godine. NIS uprkos složenim makroekonomskim uslovima nije menjao politiku dividendi i akcionarima je četvrtu godinu zaredom isplaćeno 25 odsto neto dobiti za prethodnu godinu, konkretno nešto više od 4 milijarde dinara.

Ukupna proizvodnja nafte i gasa iznosila je 1,46 miliona uslovnih tona, dok se trend prirasta rezervi ugljovodonika u 2016. godini procenjuje na 3,4 odsto. Ukupan obim prerade nafte bio je 3,3 miliona tona, odnosno 1 odsto više nego 2015. godine. Nastavljena je realizacija projekta Duboka prerada u Rafineriji nafte Pančevo što je sledeća faza u modernizaciji NIS-ovih prerađivačkih kapaciteta.

U 2016. godini NIS je na tržište plasirao novo premijum gorivo G-Drive dizel. Obim prometa naftnih derivata povećan je 3 procenta u odnosu na 2015. godinu i iznosio je 3,34 miliona tona.

U 2016. godini nastavljeno je i sa diversifikacijom poslovanja. U NIS-ovim postrojenjima proizvedeno je ukupno 147.505 MWh električne energije što je povećanje od 19 procenata u odnosu na prethodnu godinu. NIS je nastavio sa aktivnostima na realizaciji projekta Termoelektrane-toplane Pančevo, a sa kineskom kompanijom „Betec“ potpisan je sporazum o saradnji u oblasti razvoja geotermalne energije u Srbiji.

Značajni rezultati postignuti su i u oblasti HSE-a (Health, Safety, Environment) koja je bila u primarnom fokusu NIS-a u 2016 godini. Indikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) umanjen je 46 odsto u poređenju sa 2015. godinom čime je NIS značajno doprineo unapređenju na polju bezbednosti i zdravlja na radu.

Povodom objavljivanja rezultata za 2016. godinu Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a i član Izvršnog odbora „Gasprom njefta“ je izjavio:„Veoma smo ponosni na rezultate koje smo ostvarili u 2016. godini. Oni su još jednom pokazali uspešnost i otpornost našeg sistema koji se zasniva na kontinuiranom povećanju efikasnosti poslovanja sa jedne strane i na investiranju u dalji razvoj, sa druge. Zato planiramo da u 2017. godini nastavimo pozitivan trend rasta ključnih finansijskih i operativnih pokazatelja što će dugoročno obezbediti efikasnost biznis procesa NIS-a. U periodu između 2017. i 2019. godine „Gasprom njeft“ će u strateške projekte NIS-a investirati više od 100 milijardi dinara. Ta ulaganja biće temelj za dalji razvoj NIS-a i obezbediće sigurnu budućnost kompaniji, našim zaposlenima i akcionarima“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI