Контакт

Претражи

Међународна потврда НИС-у на унапређењу здравља и безбедности на раду

Октобар 18, 2011

НИС је добитних међународног сертификата SRPS OHSAS 180001:2008 из области управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у области истраживања и производње нафте и гаса, што потврђује да се ове врсте активности у компанији реализују на безбедан начин.

С обзиром да су превенција, проактивне мере и максимално умањење ризика по здравље и безбедност људи, опреме и објеката дугогодишња опредељеност НИС-а, овај међународни сертификат је само још један доказ о константном унапређењу одговорног понашања компаније према запосленима, локалној заједници, као и држави у целини.

Високи управљачки стандарди НИС-а у области истраживања и производње, који су потврђени овим међународним сертификатом, представљају основ за даљу ефикасну реализацију пословних циљева, као и испуњење законских обавеза и захтева свих интересних група.

Ревизију активности на унапређењу здравља и безбедности на раду у области истраживања и производње у НИС-у обавила је сертификациона кућа YUQS – Друштво за сертификацију и надзор д.о.о. из Београда, која је партнер и пуноправан члан IQNet-a (The International Certification Network).

Приликом сертификације SRPS OHSAS 180001:2008 потврђене су и провере система менаџмента квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 и система управљања заштитом животне средине у складу са стандардом SRPS ISO 14001:2005.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI