Контакт

Претражи

Резултати пословања НИС-а за првих девет месеци 2011. године

Октобар 27, 2011

Данас је НИС на београдској Берзи представио резултате пословања за првих девет месеци 2011. године.

Према неконсолидованом и неревидираном финансијском извештају који је састављен у складу са међународним стандардима, НИС је у првих девет месеци ове године остварио нето добит од 27,1 милијарду динара. На повећање добити највише је утицао ојачан курс домаће валуте (у односу на долар и евро), затим повећање ефикасности пословања, као и раст производње домаће нафте и гаса. Нето добит пре курсних разлика је 22,7 милијарди динара, што је 71% више него у истом периоду прошле године.

EBITDA за девет месеци 2011. године износи 32,3 милијарде динара, односно 88% више у односу на исти показатељ у истом периоду прошле године.

Приход од продаје без акциза је 133 милијарде динара (19 одсто више у поређењу са 2010).

Оперативни новчани ток (OCF) за првих девет месеци износи 17,4 милијарде динара, односно 23 одсто је виши од прошлогодишњег. Укупан дуг према банкама сведен је у првих девет месеци ове године на 506 милиона долара, што је за 105 милионa долара мање у односу на 1. јануар 2011. године.

Обим плаћених пореза и фискалних обавеза је исти као и у првих 9 месеци претходне године и износи 61,9 милијарди динара.

У овом периоду произведено је 1.108,6 хиљада условних тона нафте и гаса, што је за 26 одсто више у односу на ниво производње за првих девет месеци прошле године. У НИС-овим рафинеријама прерађено је у првих девет месеци 1.574 хиљада тона нафте, односно 20 одсто мање него 2010. године, услед спровођења планираног ремонта у Рафинерији нафте Панчево током марта и септембра ове године.

У првих девет месеци ове, године промет је око 7,7 одсто мањи у односу на исти период прошле године, у највећој мери због смањења извоза за 33 одсто, а у циљу оптимизације структуре промета. Пад малопродаје од 4,5 одсто у односу на исти период претходне године је последица пада потрошње на тржишту у целину, као и затварања бензинских станица због реконструкције.

У периоду од јула до септембра 2011. године пуштене су у рад четири тотално реконструисане бензинске станице (Крагујевац 5, Мали Пожаревац, Крагујевац 2 и Вршац 2), пуштенa je у рад једна нова бензинска станица (у Пландишту) и 11 ТНГ инсталација. Од почетка године НИС је пустио у рад седам реконструисаних и две новоизграђене бензинске станице, као и 22 ТНГ инсталације широм Србије.

Од почетка године НИС је реализовао 16,32 милијардe динара за инвестиције, при чему је значајан највећи део средстава био усмерен ка пројекту модернизације (MHC/DHT), реконструкцији и изградњи бензинских станица, изградњи постројења за регенерацију истрошене сумпорне киселине и реконструкцији пристаништа у Рафинерији нафте Панчево.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI