Контакт

Претражи

Закључење уговора о куповини сирове нафте

Децембар 29, 2021

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одлуком број 85/OD-od/CLXXIV-1 од 24. децембра 2021. године, одобрио је закључење Уговорa за сирову нафту „Export Blend crude oil of KBT quality“ са компанијом Petraco Oil Trading Company Ltd, Sliema, Малта у циљу куповине Киркук сирове нафте.

НИС а.д. Нови Сад закључио је дана 27. децембра 2021. године предметни уговор, а сирова нафта која је предмет уговора ће бити испоручена у периоду јануар – децембар 2022. у складу са свим договореним уговорним условима.

Процењена вредност испорука по горе наведеном уговору износи око 1.018.616.000,00 EUR.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ