Контакт

Претражи

“Јадран-Нафтагас“ представио прве резултате истраживања нафте и гаса на територији Републике Српске

Септембар 26, 2012

Поводом годишњице истраживања нафте и гаса на територији Републике Српске, у Бања Луци је одржана јавна презентација досадашњих резултата предузећа “Јадран Нафтагас” и најављено бушење прве истражне бушотине на овој територији.

Предузеће „Јадран-Нафтагас“ (заједничко предузеће НИС-а и руске компаније Зарубежњефт) и Министарство индустрије, енергетике и рударства РС потписали су пре тачно годину дана, 26. септембра 2011. године, Уговор о концесији за истраживање и коришћење угљоводоника (сирове нафте и гаса) на територији Републике Српске. Концесија је добијена на период од 28 година (три године за истраживања и 25 година за период експлоатације). Овим Уговором “Јадран Нафтагас” се обавезао да ће, на основу усвојене Студије економске оправданости, у истраживања и експлоатацију угљоводоника на територији Републике Српске инвестирати 229 милиона долара (планирана вредност инвестиција за истраживања износи 40,7 милиона долара, а за фазу експлоатације 188,3 милиона долара, ако се докажу резерве).

План геолошко истражних радова предвиђа извођење 350 км регионалних сеизмичких истраживања, 1.200 км детаљних 2D и 400 км2 3D сеизмичких испитивања уз израду већег броја пројеката и елабората. До сада је урађена реинтерпретација старих сеизмичких података, деконзервација и испитивање две старе бушотине које је потврдило постојање нафте и гаса у траговима, као и нова испитивања (Нови Град – Дoбoј (210 km), истражни простор Семберија (516 km), истражни простор Посавина (310 km), Бања Лука – Зворник (303 km), Мајевица (100 km)), а пројекат предвиђа и бушење више истражних бушотина. За период 2011-2012, инвестираће се близу 10 милиона евра у геолошко истражне радове.

2D и 3D сеизмичка испитивања представљају основну методу истраживања нафте и гаса. Циљ ових испитивања је да се генерално сагледа геолошка грађа и дефинише геолошки модел, односно издвоје најперспективније локације за будућа детаљна истраживања нафте и гаса.

Обрада до сада снимљених сеизмичких података урађена је у Научно технолошком центру НИС, а тренутно је у току интерпретација ових података. Циљ је да се до краја године, у сарадњи са стручњацима Гаспром њефта и Зарубежњефта дефинише локација за бушење прве истражне бушотине на територији Републике Српске. Почетак бушења се очекује у првом кварталу 2013. године, док ће резултат овог бушења дати смернице за даља истраживања нафте и гаса на овом подручју.

Истраживања нафте и гаса на територији Републике Српске врше се преко 100 година. Иако постоји одређени број бушотина са појавама нафте и гаса, откривених комерцијалних лежишта нафте још увек нема.

“Јадран-Нафтагас”, заједничко предузеће НИС-а (у већинском власништву Гаспром њефта), са 66 одсто удела у основном капиталу и „НефтегазИнКора“, са 34 одсто власничког удела, ћерке-фирме руске компаније “Зарубежњефт”, основано je 23. децембра 2010. године и бави се истраживањем и производњом угљоводоника на територији Републике Српске.

Предузеће „Јадран-Нафтагас“ поседује концесију за истраживање и коришћење угљоводоника (сирове нафте и гаса) на целој територији Републике Српске по основу Решења број: 04/1-012-2-1278/11 од 16.06.2011. године које је донела Влада Републике Српске и Уговора о концесији брoj 05.01/31/1114/11 закљученог дана 26.09.2011. између предузећа „Јадран-Нафтагас“ д.о.о. Бања Лука, као концесионара с једне стране и Владе Републике Српске – Министарства индустрије, енергетике и рударства, као концедента с друге стране.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ