Kontakt

Pretraži

“Jadran-Naftagas“ predstavio prve rezultate istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske

Septembar 26, 2012

“Jadran-Naftagas“ predstavio prve rezultate istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike SrpskePovodom godišnjice istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske, u Banja Luci je održana javna prezentacija dosadašnjih rezultata preduzeća “Jadran Naftagas” i najavljeno bušenje prve istražne bušotine na ovoj teritoriji.

Preduzeće „Jadran-Naftagas“ (zajedničko preduzeće NIS-a i ruske kompanije Zarubežnjeft) i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS potpisali su pre tačno godinu dana, 26. septembra 2011. godine, Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na teritoriji Republike Srpske. Koncesija je dobijena na period od 28 godina (tri godine za istraživanja i 25 godina za period eksploatacije). Ovim Ugovorom “Jadran Naftagas” se obavezao da će, na osnovu usvojene Studije ekonomske opravdanosti, u istraživanja i eksploataciju ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara (planirana vrednost investicija za istraživanja iznosi 40,7 miliona dolara, a za fazu eksploatacije 188,3 miliona dolara, ako se dokažu rezerve).

Plan geološko istražnih radova predviđa izvođenje 350 km regionalnih seizmičkih istraživanja, 1.200 km detaljnih 2D i 400 km2 3D seizmičkih ispitivanja uz izradu većeg broja projekata i elaborata. Do sada je urađena reinterpretacija starih seizmičkih podataka, dekonzervacija i ispitivanje dve stare bušotine koje je potvrdilo postojanje nafte i gasa u tragovima, kao i nova ispitivanja (Novi Grad – Doboj (210 km), istražni prostor Semberija (516 km), istražni prostor Posavina (310 km), Banja Luka – Zvornik (303 km), Majevica (100 km)), a projekat predviđa i bušenje više istražnih bušotina. Za period 2011-2012, investiraće se blizu 10 miliona evra u geološko istražne radove.

2D i 3D seizmička ispitivanja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa. Cilj ovih ispitivanja je da se generalno sagleda geološka građa i definiše geološki model, odnosno izdvoje najperspektivnije lokacije za buduća detaljna istraživanja nafte i gasa.

Obrada do sada snimljenih seizmičkih podataka urađena je u Naučno tehnološkom centru NIS, a trenutno je u toku interpretacija ovih podataka. Cilj je da se do kraja godine, u saradnji sa stručnjacima Gasprom njefta i Zarubežnjefta definiše lokacija za bušenje prve istražne bušotine na teritoriji Republike Srpske. Početak bušenja se očekuje u prvom kvartalu 2013. godine, dok će rezultat ovog bušenja dati smernice za dalja istraživanja nafte i gasa na ovom području.

Istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske vrše se preko 100 godina. Iako postoji određeni broj bušotina sa pojavama nafte i gasa, otkrivenih komercijalnih ležišta nafte još uvek nema.

“Jadran-Naftagas”, zajedničko preduzeće NIS-a (u većinskom vlasništvu Gasprom njefta), sa 66 odsto udela u osnovnom kapitalu i „NeftegazInKora“, sa 34 odsto vlasničkog udela, ćerke-firme ruske kompanije “Zarubežnjeft”, osnovano je 23. decembra 2010. godine i bavi se istraživanjem i proizvodnjom ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske.

Preduzeće „Jadran-Naftagas“ poseduje koncesiju za istraživanje i korišćenje ugljovodonika (sirove nafte i gasa) na celoj teritoriji Republike Srpske po osnovu Rešenja broj: 04/1-012-2-1278/11 od 16.06.2011. godine koje je donela Vlada Republike Srpske i Ugovora o koncesiji broj 05.01/31/1114/11 zaključenog dana 26.09.2011. između preduzeća „Jadran-Naftagas“ d.o.o. Banja Luka, kao koncesionara s jedne strane i Vlade Republike Srpske – Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, kao koncedenta s druge strane.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI