Контакт

Претражи

Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Септембар 6, 2012

Одржана II писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови СадНа својој II писаној седници, која је одржана у среду, 5. септембра 2012. године,Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, између осталих, донео је следеће одлуке: Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Периодични сажети Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године, Периодични сажети Консолидовани Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2012. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2012. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ