Контакт

Претражи

Потписан Споразум о експлоатацији геотермалних потенцијала

Март 8, 2012

Потписан Споразум о експлоатацији геотермалних потенцијалаУ циљу експлоатације геотермалних потенцијала на територији Покрајине, НИС и Секретаријат за енергетику и минералне сировине Војводине потписали су данас у Новом Саду Споразум о сарадњи са мађарским компанијама GMV и EU-FIRE.

НИС је, у склопу своје пословне Стратегије, већег искоришћења обновљивих извора енергије и развоја Блока Енергетика, заинтересован за изградњу геотермалне електране мале снаге, где би се произведена електрична и топлотна енергија користила за сопствене потребе или за даљу продају.

Овим Споразумом НИС добија могућност да из фонда неактивних геотермалних бушотина у свом власништву, који су погодни за производњу електричне и топлотне енергије, заједно са партнерским компанијама активира неактивну геотермалну бушотину и обезбеди топлу воду из бушотине за коришћење у различите сврхе. Компаније GMV и EU-FIRE ће у пројекат уложити своје стручно знање и искуство у области истраживања, експлоатације и коришћења геотермалне енергије и омогућити лакше повезивање локалне заједнице са инвеститорима. Стручно – технички и економски детаљи сарадње биће регулисани посебним уговорима, што такође важи и за све конкретне пројекте који буду произашли из овог Споразума чија је важност до краја 2015.године. То исто тако отвара могућност ангажовања и других делова НИС а.д на пословима сервисних услуга, одржавања, израде пратеће документације те прoјектавања и извођења радова.

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине пружиће административну подршку и посредовати између потенцијалних инвеститора пројеката и заинтересованих банака као и са локалном самоуправом.

НИС је са Владом Војводине у новембру 2011. године потписао Меморандум о сарадњи у циљу реализације заједничког пројекта на коришћењу алтернативних и обновљивих енергетских ресурса у Војводини, обухватајући формирање заједничког предузећа. Када дође до оснивања таквог предузећа, компаније GMV и EU-FIRE ће наставити сарадњу са новим предузећем, под условима из овог Споразума.

Споразум који је данас потписан наставак је партнерства са покрајинским институцијама и уклапа се у стратешко опредељење НИС-а да буде енергетска компанија, а такође и у план европских интеграција Србије и глобалне тенденције очувања животне средине и одрживог развоја.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ