Kontakt

Pretraži

Potpisan sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijala

Mart 8, 2012

Potpisan sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijalaU cilju eksploatacije geotermalnih potencijala na teritoriji Pokrajine, NIS i Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Vojvodine potpisali su danas u Novom Sadu Sporazum o saradnji sa mađarskim kompanijama GMV i EU-FIRE.

NIS je, u sklopu svoje poslovne Strategije, većeg iskorišćenja obnovljivih izvora energije i razvoja Bloka Energetika, zainteresovan za izgradnju geotermalne elektrane male snage, gde bi se proizvedena električna i toplotna energija koristila za sopstvene potrebe ili za dalju prodaju.

Ovim Sporazumom NIS dobija mogućnost da iz fonda neaktivnih geotermalnih bušotina u svom vlasništvu, koji su pogodni za proizvodnju električne i toplotne energije, zajedno sa partnerskim kompanijama aktivira neaktivnu geotermalnu bušotinu i obezbedi toplu vodu iz bušotine za korišćenje u različite svrhe. Kompanije GMV i EU-FIRE će u projekat uložiti svoje stručno znanje i iskustvo u oblasti istraživanja, eksploatacije i korišćenja geotermalne energije i omogućiti lakše povezivanje lokalne zajednice sa investitorima. Stručno – tehnički i ekonomski detalji saradnje biće regulisani posebnim ugovorima, što takođe važi i za sve konkretne projekte koji budu proizašli iz ovog Sporazuma čija je važnost do kraja 2015.godine. To isto tako otvara mogućnost angažovanja i drugih delova NIS a.d na poslovima servisnih usluga, održavanja, izrade prateće dokumentacije te projektavanja i izvođenja radova.

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine pružiće administrativnu podršku i posredovati između potencijalnih investitora projekata i zainteresovanih banaka kao i sa lokalnom samoupravom.

NIS je sa Vladom Vojvodine u novembru 2011. godine potpisao Memorandum o saradnji u cilju realizacije zajedničkog projekta na korišćenju alternativnih i obnovljivih energetskih resursa u Vojvodini, obuhvatajući formiranje zajedničkog preduzeća. Kada dođe do osnivanja takvog preduzeća, kompanije GMV i EU-FIRE će nastaviti saradnju sa novim preduzećem, pod uslovima iz ovog Sporazuma.

Sporazum koji je danas potpisan nastavak je partnerstva sa pokrajinskim institucijama i uklapa se u strateško opredeljenje NIS-a da bude energetska kompanija, a takođe i u plan evropskih integracija Srbije i globalne tendencije očuvanja životne sredine i održivog razvoja.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI